artikel

Commentaar / Unfair

bouwbreed Premium

De druk vanuit de politiek op de sector neemt met de week toe. Nu zijn het weer de bouwrechten in bestemmingsplannen die beperkt zouden moeten worden.

Op zichzelf is het terecht en begrijpelijk dat politici nadenken over de vraag hoe de enorme overcapaciteit aan ruimtelijke plannen kan worden teruggedrongen. Maar het risico dreigt eenzijdig op de markt te worden afgewenteld, terwijl ambitieuze politieke bestuurders op zijn minst medeverantwoordelijk zijn voor de ontstane situatie. Concreet gaan in de Tweede Kamer stemmen op om bouwrechten in bestemmingsplannen na vijf jaar te laten vervallen. Het is een idee van de Gelderse PvdA-gedeputeerde Verdaas, en zijn voorstel lijkt in de Tweede Kamer weerklank te vinden. Aanleiding voor Verdaas’ pleidooi is het feit dat de gemeente Bronckhorst 12 miljoen euro aan schadeclaims heeft moeten betalen, doordat eerder geplande bouwlocaties als zodanig zijn wegbestemd. Het feit dat de gemeente flink over de brug moest komen, kan niemand hebben verrast; sommige plannen waren al zo concreet dat de gemeente zelfs gronden heeft onteigend. Gronden die nu voorlopig braak blijven liggen. Bronckhorst ligt in de Achterhoek, een van de weinige regio’s die haar woningbouwplannen inmiddels heeft afgestemd op de werkelijke situatie, en niet meer op wensdromen van overenthousiaste wethouders en gedeputeerden. Elders in het land lukt het niet of nauwelijks om dit te regelen, doordat politici de kop in het zand blijven steken. Het Nirov waarschuwde al in het voorjaar van 2010 dat gemeenten 340.000 woningen te veel in de planning hadden zitten. Na deze alarmerende analyse is bijna iedereen overgegaan tot de orde van de dag. Bouwrechten beperken is op zichzelf misschien verstandig. Maar de overheid mag vooral niet vergeten dat zij er zelf voor heeft gezorgd dat het zo uit de hand kon lopen. Om nu de sector daar op aan te spreken, is unfair.

Reageer op dit artikel