artikel

wetenschap Lang en kort vastgoed

bouwbreed

Zeker in deze economische onzekere tijden zullen veel beleggers op zoek zijn naar de optimale samenstelling van hun portefeuilles. De behoeften van institutionele beleggers verschillen van die van individuele beleggers.

Institutionele beleggers, streven niet alleen naar het behalen van maximale rendement ten opzichte van risico. Zij maken allocatiebeslissingen op basis van het risico ten aanzien van de verplichtingen waaraan ze moeten voldoen. Daarbij is onder andere van belang de samenstelling tussen short posities en long posities . Met name short posities hebben invloed op de prijzen van aandelen. Zo blijken short sale beperkingen te leiden tot overwaardering van vastgoedaandelen. De directe aanleiding daarvoor is dat als short selling wordt beperkt dan wordt negatieve informatie niet verwerkt in de aandelenkoersen. Die zullen dan worden bepaald door de waardering van de meest optimistische beleggers en dus afwijken van de fundamentele waarde. Short sale belemmering vindt voornamelijk plaats als er veel vraag is ten opzichte van het aanbod op de effectenmarkt en leidt dan als logisch gevolg tot overwaardering. Prijsopdrijving kan verder worden toegeschreven aan verwachte toekomstige inkomsten door aandelen uit te lenen. Institutionele beleggers kunnen aandelen uitlenen aan short sellersen daarbij inkomsten genereren. Institutionele beleggers blijken te anticiperen op toekomstige kasstromen door deze effectenleningen. Volgens de theorie kan dit leiden tot hogere prijzen als toekomstige inkomsten uit effectenleningen worden verdisconteerd in de prijzen. Metingen tonen aan dat het vooruitzicht van toekomstige leningen en inkomsten daaruit de prijs inderdaad verhoogt. De verhoging gaat tot boven de intrinsieke waarde van veel beleggingsfondsen. Volgens de metingen raken deze fondsen daardoor 2 à 3 procent overgewaardeerd. De resultaten geven aan dat deze overwaardering vervolgens nog verder wordt gevoed door verwachtingen ten aanzien van de hoogte van de toekomstige kasstromen van effectenleningen. Dus feitelijk wordt aangetoond dat vergoedingen voor effectenleningen met vooruitwerkende kracht worden verdisconteerd in stijgende prijzen van vastgoedaandelen. Waarschijnlijk is dat een voorgevoel dat velen al hadden. Maar daarom niet minder interessant voor een sector die momenteel behoorlijk onder druk staat, en daarmee ook de waarde van het vastgoed.

Reageer op dit artikel