artikel

Nederland kan veel meer dan alleen maar bezuinigen

bouwbreed Premium

Van nature ben ik een positief ingesteld mens. Maar de stortvloed van berichten rond de CPB-cijfers maakte mij wat minder opgewekt. Het ging alleen maar over de bezuinigingen, terwijl aan de wat gunstiger cijfers in 2013 en later nauwelijks aandacht werd gegeven. Ook de relatief lage werkloosheid in Nederland werd slechts terloops genoemd.

Van het kabinet mag juist nu stevig beleid worden gevraagd. Structurele hervormingen in de ww, het ontslagrecht, de koop- en huursector en de gezondheidszorg zijn onontkoombaar. Het levert op termijn geld op en het zorgt voor meer evenwicht in onze staatshuishouding. Het is vervelend, maar nodig om ook op korte termijn te bezuinigingen. Je hebt Europese regels of je hebt ze niet. De maatregelen op korte termijn mogen niet het beleid op lange termijn in de weg lopen. En daarmee kom ik tot een paar opmerkingen over mijn eigen branche, die van de ingenieurs.

De ingenieurswereld is bij uitstek een kennissector en staat in de hele wereld bekend om zijn innovatieve kracht. Er is geen continent of Nederlandse bureaus zijn er aan het werk. Om dat werk in het buitenland te kunnen doen, heb je een stevige thuisbasis nodig. Kennis is innovatie en daar moet je dus niet het mes in zetten. Nederland zakt verder weg op het lijstje van innovatieve landen of het nu om patenten of investeringen in research gaat. Er is in het topsectorenbeleid nog een hoop werk te verzetten om die achterstand in te halen.

Voor een goed functionerende ingenieursbranche is een kundige overheid van groot belang. Wij omarmen graag het uitgangspunt ‘de markt tenzij’. Rijkswaterstaat, ProRail en de Rijksgebouwendienst zijn op dat punt uitstekend bezig. Maar ook zij moeten over een stevige expertise kunnen blijven beschikken. Dat is nodig om de vertaling van beleid naar concrete opdrachten te kunnen maken. Minder middelen en personeel bij deze diensten zal leiden tot verschraling van de kennis die nodig is om een goede klant te zijn. Als je teveel schaaft, hou je alleen maar korst over.

De ingenieursbranche is een belangrijke economische sector met forse groeipotentie. Alle reden om er trots op te zijn en de sector te koesteren.

Ed Nijpels, Voorzitter NLingenieurs

Den Haag

Reageer op dit artikel