artikel

Dag, vrouwen

bouwbreed Premium

Afgelopen donderdag 8 maart was het weer internationale vrouwendag. Is dat nou nodig, zo’n vrouwendag? Er is toch ook geen mannendag? Of is het iedere dag mannendag…?

In veel sectoren worden vrouwen nog steeds minder serieus genomen op de werkvloer. Dat uit zich onder andere in lagere salarissen voor hetzelfde werk. En in het feit dat er bedroevend weinig vrouwen werken aan de top van bedrijven. Neem nu de bouw. Hoeveel directies en raden van bestuur hebben vrouwelijke leden? Uhm… Als ik dat stokpaardje berijd, hoor ik wel eens: ”ja, Jacqueline, maar waarom moeten vrouwen nou zo nodig op dat niveau werken in de bouw? Het gaat toch al decennia goed zonder vrouwen? Nou dan!” Mijn antwoord is: de bouw moet vernieuwen, we willen een ondernemende, markt- en klantgerichte sector. Die meedenkt en meedoet bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Er is een cultuurverandering noodzakelijk: een gerichtheid op langdurige samenwerking gebaseerd op onderling vertrouwen. Voor een cultuurverandering in een hele sector is het nodig dat er nieuwe mensen de sector instromen. Nieuwe mensen voor wie de gewenste cultuur eigenlijk al gewoon is, mensen die de nieuwe cultuur al in zich meedragen. Voor de nieuwe gewenste bouwcultuur zijn dat met name jongeren en vrouwen. En dan graag in grote getale, en niet druppelsgewijs. Persoonlijk word ik steeds radicaler. Eerst dacht ik dat quota onzin waren. Vrouwen moeten er op eigen kracht komen! Inmiddels heb ik bij de rijksoverheid gezien dat een sturing op quota wel werkt. Opeens blijken er heus wel geschikte vrouwen te vinden zijn. Zeker nu selectiecommissies ook steeds vaker gemengd zijn samengesteld. Een selectiecommissie zoekt namelijk altijd graag naar iemand die in het team past, dus iemand zoals zij zelf. Kortom: als je als bedrijf of organisatie echt wil, kan je je processen zo inrichten dat je ook echt geschikte vrouwen vindt. Ik zeg: doen!

Directeur Vernieuwing Bouw

Zoetermeer Deze column is geschreven op persoonlijke titel

Reageer op dit artikel