artikel

Commentaar / Lobby

bouwbreed

Paul Oortwijn van NLingenieurs heeft wat losgemaakt met zijn opmerking dat de bouw te versnipperd georganiseerd is om een effectieve lobby te kunnen voeren.

Als voorbeeld haalt hij de landbouw aan waar LTO Nederland de enige spreekbuis zou zijn richting de Haagse politiek.Wel vaker wordt een vergelijking gemaakt tussen de landbouw en de bouw. Het gras bij de buren is immers altijd groener. De vergelijking gaat echter vaak mank. Ook in de landbouw is sprake van veel belangen die lang niet altijd parallel lopen. Het grootste verschil is echter dat landbouw een eigen ministerie had en niet zoals de bouw onderdeel is van het sectorbeleid – voor zover dat er is – van Economische Zaken met inmiddels Landbouw erbij.Een ander verschil is dat de landbouw vooral bestaat uit kleine bedrijven terwijl de bouw groot, midden en klein kent. De belangen verschillen tussen die categorieën. Bovendien is er ook nog een verschil in belangen tussen hoofdaannemers en gespecialiseerde aannemers.Dat komt weer tot uitdrukking in het aantal maatschappelijke organisaties die deels staan voor bedrijfsgrootte en deels voor de specialisatie.De vraag is nu of dit allemaal zo erg is. De bouw heeft laten zien dat de lobby toch effectief kan zijn. Een mooi voorbeeld is de Aanbestedingswet waar de bouw allerlei zaken heeft weten binnen te halen, zoals de proportionaliteitsgids en de specifieke aandacht voor het midden- en kleinbedrijf. De eerste ging in tegen de van oudsher sterke lobby van de gemeenten die onder de Europese drempelbedragen zelf willen bepalen wat ze hoe aanbesteden. Ook zaken als de lage btw op onderhoud en renovatie en de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting heeft de bouwlobby weten te bewerkstelligen.De lobby van Paul Oortwijn om de bouw met één mond richting Den Haag te laten praten is derhalve even kansloos als onnodig.

Reageer op dit artikel