artikel

Wetten en praktische bezwaren

bouwbreed

Ketensamenwerking is hot. Steeds meer partijen zien dat ketensamenwerking tot betere projecten leidt, die sneller klaar zijn, tegen lagere kosten. Maar het overgaan op ketensamenwerking doe je niet van de een op de andere dag. Daar komt best het een en ander bij kijken.

Het vraagt een andere mindsetvan mensen, we moeten anders gaan werken. Om te beginnen: open en transparant met informatie omgaan. Aan de voorkant alle informatie delen, en samenwerken met betrekking tot ontwerp, planning en uitvoering. In de aanbiedingsfase kan dan blijken dat een bedrijf dat een kleiner deel van de projectwaarde vertegenwoordigt, een cruciale rol speelt in de totstandkoming. Zo’n bedrijf zou dus deel uit moeten maken van het consortium dat het werk aanbiedt. Helaas: tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. In dit geval vaak de contractuele voorwaarden van de opdrachtgever. De opdrachtgever wil zekerheid als hij met een consortium in zee gaat. En stelt dus de eis dat de bedrijven die het consortium vormen, hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het hele contract. Voor bedrijven die slechts een bepaalde expertise inbrengen (hoe cruciaal ook voor het project), is een hoofdelijke aansprakelijkheid vaak niet op te brengen. En dus zijn zij veroordeeld tot onderaanneming. Dat wil overigens niet zeggen dat daarmee geen plaats is voor ketensamenwerking. Maar er zijn wel andere verhoudingen, en de vraag is of de opdrachtgever zich dat ten volle realiseert. Zo stuit je bij nieuwe samenwerkingsvormen steeds weer op de vraag: is ons huidig instrumentarium hiervoor geschikt? En naast de technische instrumenten (bijvoorbeeld BIM invoeren), moet er ook naar de juridische instrumenten gekeken worden. Hoe regelen we het juridisch zo, dat we op een gelijkwaardige wijze kunnen samenwerken? En wat regelen we vooraf voor het geval een of meerdere partijen zich terug willen trekken uit een project, of niet presteren zoals afgesproken? Een goed contract versoepelt de samenwerking, omdat je weet dat het goed geregeld is mocht er iets fout gaan. Er moet een juridische toolbox voor ketensamenwerking komen, om de wetten en praktische bezwaren goed op te lossen.

Directeur Vernieuwing Bouw

Zoetermeer

Reageer op dit artikel