artikel

opi reactie 0902

bouwbreed

Uitvoering Wabo Een goede uitvoering van de Wabo vereist ook voldoende deskundigheid van de aanvrager en een volledige omgevings-vergunning inclusief bijlagen gebaseerd op de juiste feiten en onderzoeken (‘Ambtelijke cultuur saboteert omgevingsvergunning’, Cobouw 7 februari). De vraag om een aanvulling of extra informatie kan een gebrek aan deskundigheid en kwaliteit zijn. Per e-mail Clusterverbod werkt […]

Uitvoering Wabo

Een goede uitvoering van de Wabo vereist ook voldoende deskundigheid van de aanvrager en een volledige omgevings-vergunning inclusief bijlagen gebaseerd op de juiste feiten en onderzoeken (‘Ambtelijke cultuur saboteert omgevingsvergunning’, Cobouw 7 februari). De vraag om een aanvulling of extra informatie kan een gebrek aan deskundigheid en kwaliteit zijn.

Per e-mail

Clusterverbod werkt wel

Het is een wetswijziging die de vanzelfsprekenheid van megaopdrachten tegengaat en leidt bovendien een cultuurverandering in die mkb’ers meer kans geeft uit die ruif te halen (‘Clusterverbod onhaalbaar’, Cobouw 7 februari). De wet zal bekend zijn bij gemeenten en provincies en is comply or explain: leg het maar uit als je wilt clusteren. Bovendien is dit het meest vergaande, haalbare voorstel – bijvoorbeeld in tegenstelling tot softere proportionaliteitsgids – en volledig ondersteund door mkb. Zodoende ook het beste voor ondernemers en zelfstandigen.

Kamerlid D66

Reageer op dit artikel