artikel

octrooiVerticale drainage voor hemelwater

bouwbreed

Grote hoeveelheden hemelwater kunnen via verticale buizen worden geïnfiltreerd in de bodem, evenals water dat vrijkomt bij bronbemalingen.

In de vorige aflevering van deze rubriek was te lezen dat een simpel, klinkervormig drainage-element voldoende kan zijn voor het in de bodem infiltreren van hemelwater dat na een regenbui is blijven staan in een verzakt deel van een bestrating. Maar wat als het gaat om grote hoeveelheden hemelwater? Bijvoorbeeld zoveel water dat een infiltratie- en transportriool (IT-riool) de af te voeren hoeveelheden hemelwater niet meer kan verwerken?

“Henk van Tongeren Bronbemaling richt zich sterk op infiltratietechnieken zoals die bij bronbemaling worden gebruikt”, vertelt bedrijfsleider Guido van Tongeren, “en we kregen het idee om die aanpak ook voor hemelwater te gebruiken. Het is een verdere uitwerking van DSI, wat staat voor Düsensauginfiltration. De bovenste lagen van een bodem zijn meestal helemaal niet zo geschikt om water te infiltreren. Helaas kun je een infiltratie- en transportriool eigenlijk maar leggen tot op een diepte van een meter of vier. Als je dieper moet graven, tot in een geschiktere laag, wordt het stelsel hartstikke duur.”

De oplossing voor dit probleem is het gebruik van verticale infiltratiebuizen die worden aangesloten op de horizontaal liggende, geperforeerde buizen van een bestaand of nieuw aan te leggen IT-riool. Van Tongeren: “De gebruikelijke verticale infiltratiesystemen hebben echter ook maar een beperkte infiltrerende capaciteit. De bereikte diepte hangt namelijk af van de standaard buislengtes die de producenten leveren, meestal 5 of 6 meter, zonder te letten op de geohydrologische omstandigheden ter plaatse. In ons systeem – DSI-regenwaterinfiltratie –stemmen we de lengte van de infiltratiebuizen precies af op de juiste grondlaag. Ze zijn alleen aan de onderzijde geperforeerd en voorzien van een spuitmond waardoor we het water met de juiste snelheid kunnen infiltreren. Op deze manier kun je de infiltratiecapaciteit van een systeem vergroten, waardoor je minder, kostbare, berging nodig hebt. We hebben het nieuwe systeem al in een aantal projecten met succes toegepast.”

Octrooi NL2004892 beschrijft de inspectieput die de verbinding vormt tussen de horizontale en de verticale buizen. Op de verticale buis zit een geperforeerd inlaatstuk dat bladeren en eventueel ander meekomend vuil kan tegenhouden. Op de trechtervormige bovenkant past het mondstuk van een zuigleiding, wat eventuele reiniging vergemakkelijkt.

octrooinummer: NL2004892

houder: Henk van Tongeren Bronbemaling, Apeldoorn

uitvinder: G. van Tongeren

Meer over de het idee achter DSI op

www.henkvantongeren.nl of

www.dsi-infiltratie.nl

Reageer op dit artikel