artikel

Efficiency meets fun

bouwbreed Premium

Het lerend vermogen van de bouwsector in brede zin is niet heel groot. Hoe komt dat nou toch? Dat was de vraag die Cees Brandsen, HID Rijkswaterstaat, inbracht tijdens de Impuls! partnerbijeenkomst van Vernieuwing Bouw op 30 januari. Met zeventig partners hebben we in drie rondes daaraan gewerkt, naast zes andere boeiende thema’s als ketensamenwerking, […]

Het lerend vermogen van de bouwsector in brede zin is niet heel groot. Hoe komt dat nou toch? Dat was de vraag die Cees Brandsen, HID Rijkswaterstaat, inbracht tijdens de Impuls! partnerbijeenkomst van Vernieuwing Bouw op 30 januari. Met zeventig partners hebben we in drie rondes daaraan gewerkt, naast zes andere boeiende thema’s als ketensamenwerking, brandingen value cases. Ligt het geringe lerend vermogen aan het feit dat onze sector van project naar project trekt? Projectteams worden per project samengesteld, zowel aan opdrachtgevers als aan opdrachtnemers kant. Ieder project start dus in feite met een team dat niet op elkaar ingespeeld is. Zeker grote projecten zijn te vergelijken met start-upbedrijven. Een extreem voorbeeld: in de tijd dat ik werkte bij de Projectorganisatie HSL-Zuid (1997-2000) bestond de projectorganisatie aan opdrachtgeverszijde uit bijna duizend man. En nog waren we het wiel aan het uitvinden met het opzetten van een documentbeheersysteem, het invoeren van systems engineering etc. Kortom, in de projectstructuur van onze sector ligt zeker een van de oorzaken van het geringe lerend vermogen. Wat kunnen we daar aan doen, hoe kunnen we de geleerde lessen meenemen naar volgende projecten? Uit de discussie kwam dat het toch vooral in mensen zit. Zijn die bereid om anderen te vragen naar hun ervaringen en daarvan te leren? Of willen ze zelf alles uitvinden? Hier stuiten we op een generatieverschil. De jongere garde wil het vooral zelf ervaren, en zo leren. De ouderen vinden dat verspilling. Alex Vermeulen, algemeen directeur Rijksgebouwendienst, vatte die tegenstelling samen in de kreet: efficiency meets fun. Of, volgens de jongeren: fun meets efficiency! Om het lerend vermogen te vergroten zullen we dus ook rekening moeten houden met de verschillen in leerstijlen van de generaties. Even zwart-wit: jongeren zijn vooral gericht op de eigen ontwikkeling, en stellen die ten dienste van de organisatie. Ouderen ontwikkelen zich ten behoeve van de organisatie. Deze analyse is het startpunt om verder te werken aan het lerend vermogen als een van de sleutels om vernieuwing in de bouw verder te krijgen. Als u ideeën hierover heeft, hoor ik ze graag.

Directeur Vernieuwing Bouw

Zoetermeer

Reageer op dit artikel