artikel

Driedimensionale laserscan waakt voor verschuivingen

bouwbreed

Een driedimensionale laserscan legt doorlopend in detail vast of een gebouw, een constructie of de ondergrond vanwege bouwwerkzaamheden aan het verschuiven is. Erik Siemer van advies- en ingenieursbureau Advin uit Hoofddorp legt vanmiddag in Gouda bij het COB de bijzonderheden uit van driedimensionaal scannen als ‘monitortechniek’.

Eén van de bijzonderheden is dat de techniek een terugblik mogelijk maakt, legt Siemer uit. “De methode kan bijvoorbeeld een verschoven fundering èn de oorzaak van die verschuiving in beeld brengen. Het sys-teem kan continu meten en slaat alle waarden op. Al ‘terugbladerend’ blijkt dan dat naast de fundering een gat is gegraven waarin de constructie langzaam wegzakt. Op die manier is ook vast te stellen wie de rekening voor het herstel mag betalen.”

De methode heeft ook de bijzonderheid dat het ontwerp van een project in het systeem kan worden gevoerd. Zo komen eventuele afwijkingen tot in detail aan het licht.

Gebouwen, constructies en de ondergrond worden al sinds jaar en dag gevolgd wanneer er bijvoorbeeld werk in de buurt word uitgevoerd. Dat heet monitoring. Siemer: “Een nulmeting wijst dan uit hoe het werkgebied er aan het begin uit ziet en een laatste meting leert of het werk schade heeft veroorzaakt. Met deze herhalingsmetingen kun je aantonen dát er iets is gebeurd, maar ze geven geen uitsluitsel over de ontwikkeling ervan.”

De bestaande methoden voor monitoring zijn ook wat omslachtig, vindt Siemer. “Bij de Noord-Zuidlijn en bij de spoorwegtunnel door Delft worden eventuele verschuivingen in de ondergrond gemeten met behulp van spiegeltjes. Die zijn op een bepaald punt aangebracht. Als dat punt op een gegeven moment anders is dan bij de eerste meting is dat het teken dat er letterlijk wat scheef loopt. Spiegeltjes worden op een bouwterrein echter snel vuil en dus onbruikbaar om een meting mee te maken. Dat kan pas wanneer ze zijn schoongemaakt.”

Continu

Driedimensionaal laserscannen kan continue gebeuren. Daarmee levert de methode heel erg veel meetgegevens op. Een deel daarvan kan direct worden geschrapt. De vraag is hoe dat schrappen moet gebeuren. “Daar zijn nog geen afspraken over”, zegt Siemer. Een andere vraag die nog steeds onbeantwoord is houdt verband met de presentatie van de resterende gegevens. Er zijn ook nog geen afspraken gemaakt hoe een afwijking in beeld moet worden gebracht. “Kortom”, zegt Siemer, “er is nog geen duidelijk referentiekader voor het beoordelen van praktijkresultaten.”

Al die vragen kunnen worden beantwoord met een proefproject. Siemer hoopt aan het eind van de dag voldoende mensen te hebben geïnteresseerd om dat in de praktijk te beginnen. Dat wordt dan volgens hem de eerste proef in de uitvoerende bouw met driedimensionaal laserscannen. De methode wordt al wel toegepast in de infrastructuur, de industrie en ook in de architectuur.

Reageer op dit artikel