artikel

Denk vooraf na bij starten met BIM

bouwbreed Premium

BIM, lean en ketenintegratie liggen in elkaars verlengde. Integraal werken binnen BIM leidt tot vaste partners en vergaande afspraken. BIM moet zo breed mogelijk in de markt worden toegepast, meent Jaco Poldervaart.

Al geruime tijd verkeert de bouw- en vastgoedsector in een crisis. Volgens sommigen is er zelfs sprake van een triple-dip-recessie. Inmiddels is hierdoor onze architectencapaciteit gehalveerd en is er zelfs sprake van een structurele omzetverlaging van 10 procent in de bouw- en infrasector. Genoeg reden om na te denken over onze verdienmodellen, zou je zeggen. Niets is minder waar, want de bouw is een trouwe volger van cyclische modellen, wat nu neerkomt op bezuinigen in kosten en reorganiseren van bedrijven (lees verminderen van personeel). Dat lean, ketenintegratie en BIM een beter en vriendelijk alternatief zijn, komen we inmiddels langzaam te weten.

Dagelijks

Het BIM (Bouw Informatie Model) of bimmen is intussen een redelijk sexy (werk-)woord geworden. Vele seminars, bijeenkomsten, roadshows en bedrijfspresentaties zijn dagelijks aan de orde en kunt u bezoeken. Wat mij daarin opvalt bij het bezoeken van deze bijeenkomsten, dat veelal dezelfde bezoekers komen. En dat terwijl het bimmen zo breed mogelijk in de markt dient te worden toegepast. Mogelijk is het dan ook noodzakelijk dat de afkorting BIM wordt gelezen als het Bouw Informatie Managementmodel. En dat de definitie, die nu nog niet standaard is in de BIM-wereld, de uitleg heeft: BIM = 3D objecten + data + relaties.Waarbij relaties zowel de techniek (koppelingen) als processen vertegenwoordigen. Mogelijk dat een dergelijke uitleg het denkbeeld van het management kan veranderen, waarbij het naar mijn mening noodzakelijk is om nu daadwerkelijk te veranderen (informatieoverdracht, proces, mentaliteit en competenties). Dan komen er in ieder geval meer en andere bezoekers naar de talrijke BIM bijeenkomsten!

Dromen is voorbij, durven is zover en doen veelal lastig omdat men niet weet hoe. Aan het bekende boekje ‘Dromen, durven, doen’ van Ben Tiggelaar willen wij eigenlijk ook een vierde ‘d’ toevoegen van ‘denken’. Want BIM is dus niet alleen een 3D (teken-)tool maar juist ook een managementtool van momenteel 7D naar uiteindelijk nD! Vooraf (na)denken is bij het starten met BIM noodzakelijk, want elk bedrijf heeft zijn eigen sterktes en zwaktes, alsook zijn eigen BIM verdienmodel. Helaas is deze gedachte nog geen gemeengoed, want wij komen in de afgelopen jaren maar al te veel situaties tegen, waarbij de partij die wil gaan bimmen anders denkt. Een paar ‘verkeerde’ voorbeelden van wat de bimpraktijk ons heeft gebracht, zijn:

●direct alles aanschaffen en beginnen zonder gedegen eigen verkenning of advies van derden;

●op basis van één project direct willen beginnen met of zonder advies en tot de ontdekking komen dat er meer tijd voor nodig is;

●een tijdelijke kracht het bimtraject laten implementeren, waardoor geen continuïteit wordt gewaarborgd;

Kortom teveel voorbeelden waarbij een bimtraject niet of nauwelijks structureel wordt aangepakt. En juist dan zijn de energie en (interne) kosten grotendeels voor niets geweest!

Nu is onze mening, dat lean, ketenintegratie en BIM in elkaars verlengde liggen. Het gaat immers uiteindelijk om het verbeterd (integraal) samenwerken van de diverse bouwkolompartners. Zo zien wij uiteindelijk binnen onze implementatietrajecten dat het integraal werken binnen het BIM (ook wel Big BIMgenoemd), veelal leidt tot vaste partners en vergaande afspraken waarbij veelal lean een toegepaste methodiek is. Om nu te zeggen wat eerder noodzakelijk is, is lastig. Dit zal naar mijn mening mede afhankelijk zijn van de speerpunten en de eerste winst die men wil behalen.

Oude gewoontes

Als laatste willen wij toch nog de vijfde ‘d’ noemen, en dat is die van doorgaan’. Veelal zijn modelleurs en leidinggevenden geneigd om, als het even tegenzit met nieuwe software en toepassingen, in oude gewoontes te vervallen. Het vergt dan lef in inzicht om toch door te gaan op de ingeslagen weg. Uiteindelijk betaalt dit zich uit. Inzicht en transparantie verbetert, in- en externe efficiëntie verhoogt, (integrale) faalkosten verminderen en ons werkplezier vergroot.

Directeur BIM Intelligence

Reageer op dit artikel