artikel

Rubriek NLIngeniuers: Snelheid en vernieuwing nodig in waterveiligheid

bouwbreed

Met de evacuaties in Groningen op het netvlies is de discussie weer losgebarsten. Was het wel nodig, had dit niet kunnen worden voorkomen? Want overstromingen en evacuaties, dat mag toch niet in Nederland?

Laten we vooral de Hollandse nuchterheid niet verliezen: inderdaad, het water kwam hoog, want er was wel erg veel regen gevallen en de noordwestenwind hinderde het spuien. Het is goed om te constateren dat de waterschappen en gemeenten hun calamiteitenteams snel hebben gemobiliseerd en met inzet van wat zandzakken en een sporthal echte problemen hebben voorkomen. Geen sensationele calamiteiten; jammer voor de journalisten, maar gelukkig voor de inwoners. Dit heeft weer het belang van een geoliede organisatie aangetoond. Het blijft belangrijk om de kwaliteit van onze dijken in hoogwatergevoelige gebieden in de gaten te houden, bijvoorbeeld langs het Eemskanaal. Juist naar de toekomst toe, met de verwachte stijgende zeewaterpeilen en intensieve regenperioden, gaan dit soort situaties zich vaker voordoen.

Over de afloop kunnen we tevreden zijn, maar er is wel blijvende aandacht nodig voor de veiligheid en er dient sneller gehandeld te worden om zwakke plekken aan te passen. Discussies over organisatorische veranderingen, zoals het opheffen van de waterschappen, leveren jaren vertraging op, terwijl de vermeende baten wat ons betreft dubieus zijn. Laten we ons sterke waterstelsel effectiever en efficiënter maken en ons niet verliezen in structuurdiscussies.

Er is behoefte aan versnelling in de uitvoering, waarbij we onconventionele oplossingen niet uit de weg gaan. Ingenieursbureaus hebben de vindingrijkheid en integrale aanpak om nieuwe oplossingen toe te passen. Waterveiligheid kan worden gekoppeld aan ruimtelijke ontwikkeling, ecologie en energie. Daar is wel een ander beleid voor nodig, daarom roept NLingenieurs de verschillende semi-overheden op om hun aanpak te veranderen. Durf andere oplossingen te vragen voor de bebouwing (amfibisch bijvoorbeeld) en beheer van de omgeving. Zorg voor draagvlak van de maatregelen. Samen bouwen aan vernieuwende plannen, is goed voor Nederland en haar bewoners, maar ook internationaal kunnen wij hier goede sier mee maken. Ik doe een oproep aan de beleidsmakers (met name Rijkswaterstaat en de waterschappen) om met lef en vernieuwend de waterproblematiek aan te pakken.

Ir. Peter de Jong

Voorzitter Commissie Water, Deltatechnologie & Klimaat

NLingenieurs

Reageer op dit artikel