artikel

Plenty energie

bouwbreed

Afgelopen woensdag heb ik een mooie avond gehad in het NAi. Ik was een van de deelnemers aan het Club NAi diner, georganiseerd door de Vrienden van het NAi. Thema van de avond: energie uit de samenleving. Dat thema kan je op verschillende manieren invullen. Ken je nog die reclame, met Loes Luca: “Energie? Ik […]

Afgelopen woensdag heb ik een mooie avond gehad in het NAi. Ik was een van de deelnemers aan het Club NAi diner, georganiseerd door de Vrienden van het NAi. Thema van de avond: energie uit de samenleving. Dat thema kan je op verschillende manieren invullen. Ken je nog die reclame, met Loes Luca: “Energie? Ik heb plenty energie!” Energie voor je huis, je kantoor, maar ook persoonlijke energie. En de opgetelde persoonlijke energie: de energieke samenleving. 2012 wordt een jaar waarin energie een nog grotere rol gaat spelen dan hiervoor. In beide betekenissen. De samenleving verandert, van vaste partijen en verbanden naar meer flexibele coalities rond bepaalde thema’s. En de energiemarkt verandert verder. Van fossiele brandstoffen naar duurzame bronnen, van enkele grote producenten naar vele consumenten die energie gaan produceren. Binnenkort word ik ook zo’n ‘prosument’, als mijn zonnepanelen van de Wij-willen-zon actie van Urgenda geleverd en geïnstalleerd zijn. In 2012 zullen steeds meer eigenaar/bewoners hun huis verduurzamen. De grote vraag die op tafel ligt, is hoe het moet met vastgoed waarvan de eigenaar niet de gebruiker is. De eigenaar heeft geen belang bij investeringen in duurzaamheid, als alleen de huurder daarvan het rendement krijgt. Hier moeten nieuwe businessmodellen voor bedacht worden. Een installateur kan bijvoorbeeld opdracht krijgen voor de langjarige energievoorziening van een gebouw. En dan tegen een vaste prijs tien jaar energie leveren aan de gebruikers. Dan heeft hij er alle belang bij om een energiezuinige installatie neer te zetten. Om op deze wijze vastgoed te verduurzamen is het middel van een ESCo bedacht (Energy Service Company). Hier wordt al voorzichtig mee geëxperimenteerd, bijvoorbeeld met negen zwembaden in Rotterdam. Die zijn voor een periode van tien jaar met een onderhouds- en energieprestatiecontract uitbesteed aan ESCo Strukton. Een prachtig voorbeeld. Plenty energie: ik wens het iedereen toe voor 2012. En laten we die energie dan vooral richten op het invoeren van nieuwe businessmodellen, het uitvoeren van mooie projecten en het bereiken van top resultaten: de bouw vernieuwt!

Directeur Vernieuwing Bouw

Deze column is geschreven op persoonlijke titel.

Reageer op dit artikel