artikel

Ketenintegratie is kwestie van doorzetten

bouwbreed Premium

Ketenintegratie is kwestie van doorzetten

In tijden van economische crisis en grote vraag naar duurzaamheid is de belofte van ketenintegratie te mooi om te negeren.

Maar ketenintegratie wordt vaak met de mond beleden en echte toepassingen zijn zeldzaam. Dat is de mening van Jack van der Veen (hoogleraar supply chain optimisation aan de universiteit van Amsterdam) en Marcel Noordhuis (promovendus op het onderwerp faalkostenreductie door ketensamenwerking).

Op de opiniepagina van donderdag schrijven de auteurs dat de implementatie van ketenintegratie verre van simpel is. “Ketenintegratie werkt alleen bij een fundamentele gedragsverandering. Van de mensen op de bouwplaats wordt een brede verantwoordelijkheid en ondernemerschap verlangd. Kortom, er wordt een fundamentele en permanente gedragsverandering gevraagd.”

Volgens Noordhuis en van der Veen kan ketenintegratie worden gerealiseerd als we “kleine stapjes uitzetten, de langetermijndoelen goed voor ogen houden, doorzetten bij onvermijdelijke moeilijke momenten, en niet anderen de schuld geven of de verantwoordelijkheid afschuiven maar er als een echte ondernemer iets aan doen. Om echt iets te veranderen is een lange adem nodig.”

Reageer op dit artikel