artikel

Verantwoord hout straks de norm

bouwbreed

Ondanks de crisis gaat het goed met duurzaam hout. Die conclusie werd onlangs getrokken tijdens de Nationale Houtdag. Toch bestaat er bij inkopers en architecten vaak een sterke voorkeur voor bepaalde houtsoorten, ongeacht of deze schaars of bedreigd zijn, constateert Robbert Coops. Terwijl er voldoende duurzame alternatieven met keurmerk beschikbaar zijn.

De Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) en de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT) werken sinds 2009 intensief samen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Centraal staat de promotie van duurzaam geproduceerd hout. De twee organisaties voor de houthandel en de timmerindustrie hebben voor de periode 2010-2015 daarom het actieplan ‘Bewust met hout’ opgesteld met als doel dat verantwoord hout de norm wordt in ons land.

Aantoonbaar

Met het verschijnen van het actieplan is afgesproken dat in 2015 50 procent van het hardhout, 85 procent van het plaatmateriaal en 100 procent van het naaldhout, dat wordt geïmporteerd en verwerkt door de leden van de twee initiatiefnemers, aantoonbaar afkomstig is uit bossen die op verantwoorde wijze zijn beheerd. Een ambitieuze doelstelling voor de sector met consequenties voor de gehele (bouw)keten. Om dit te realiseren is nauwe samenwerking met alle andere schakels in de houtketen noodzakelijk. Daardoor zal naar verwachting de overstap naar duurzaam geproduceerd hout en houtproducten makkelijker worden en zullen ondernemers worden gestimuleerd om duurzame keuzes te maken. Mede daardoor zal de belangstelling voor duurzaam geproduceerd hout en houtproducten toenemen. Dat blijkt gelukkig ook in de praktijk; in 2010 was 71 procent van de VVNH-import duurzaam, een forse stijging ten opzichte van voorgaande jaren (2008: 58 procent en 2009: 63 procent). Het actieplan, bedoeld om een sterke impuls te geven aan de vraag naar duurzaam geproduceerd hout, is in dat opzicht een voltreffer. Vormde enkele jaren geleden de beschikbaarheid van duurzaam geproduceerd hout het grote knelpunt, nu echter blijkt de vraag achter te blijven bij de toenemende beschikbaarheid. De rijksoverheid heeft inmiddels criteria opgesteld voor duurzaam inkopen van hout. FSC (Forest Stewardship Council) en PEFC (Programme for the Endorsment of Forest Certification) zijn als keurmerken voor duurzaam bosbeheer internationaal erkend, terwijl over het Maleisische MTCS nog discussie gaande is. Hout afkomstig uit duurzaam beheerd productiebos, is een onuitputtelijke, hernieuwbare grondstof. Dit is van belang nu steeds meer grondstoffen schaars dreigen te worden en biodiversiteit op mondiale schaal onder druk staat.

Verstandig

De criteria waaraan duurzaam hout moet voldoen zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl onder ‘bestekbepalingen’. Dat is vooral voor inkopers en architecten van informatief belang. Zij zijn er vaak aan gewend specifieke houtsoorten voor te schrijven; er bestaat bij hen nogal eens een sterke voorkeur voor bepaalde houtsoorten, ongeacht of deze schaars of bedreigd zijn, terwijl er voldoende duurzame alternatieven met keurmerk beschikbaar zijn. Alleen al daarom is het verstandig prestatie-eisen waar hout en houtproducten aan moeten voldoen voor te schrijven in plaats van houtsoorten.

Sociaal geograaf en werkzaam bij Schuttelaar & Partners

Den Haag

Tijdens de Nationale Houtdag verscheen de brochure ‘Duurzaam inkopen van hout’, Die brochure is verkrijgbaar bij de VVNH en/of de NBvT.

Reageer op dit artikel