artikel

Sterke natuur biedt bedrijven veel

bouwbreed Premium

Als bedrijven beseffen hoe belangrijk natuur is dan zijn zij bereid om daarin te investeren. Vier multinationals gaan over een half jaar hun bedrijfsterrein inzetten als verbinding tussen natuurgebieden. Dat is ook in hun eigen belang, vindt Willem Ferwerda.

Bedrijven zijn nauwelijks geïnteresseerd om financieel bij te dragen aan de ontwikkeling van het landschap waarin ze zijn gevestigd.” Dat schreef deze krant vorige week op basis van een rapport van onderzoeksbureau LEI. In dat rapport staat verder dat slechts de helft van de bedrijven vindt dat ondernemingen die van een fraai landschap profiteren daaraan zouden moeten meebetalen.

De resultaten van het LEI-rapport zijn in één woord verbazingwekkend. Mooie landschappen met veel natuur bieden bedrijven namelijk een veelvoud aan diensten. Het gaat om schoon water en zuivere lucht maar ook om een betere motivatie van werknemers en meer waardering van mensen die in de omgeving van het bedrijfsterrein wonen. Het is bijna ongelooflijk dat dit volgens veel bedrijven dus niets mag kosten.

Uit het onderzoek blijkt dat slechts één op de tien bedrijven financieel wil bijdragen aan het landschap. Dat was IUCN NL, het kantoor van 35 Nederlandse lidorganisaties van de International Union for Conservation of Nature (IUCN), al een paar jaar geleden opgevallen. Wij zijn daarom met bedrijven gaan praten.

Slecht op de hoogte

En wat blijkt, de meeste bedrijven zijn slecht op de hoogte van de diensten die de natuur ze levert.

In diezelfde tijd begonnen de G20, ondersteund door de Verenigde Naties, de EU en IUCN een onderzoek naar de economische waarde van de natuur: The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB). Uit deze studie blijkt dat de diensten van de natuur elk jaar vele triljoenen euro’s bijdragen aan de wereldwijde economie. Naast schoon water en zuivere lucht gaat het om een gezonde bodem en natuurlijke bestuiving voor de landbouw, medicijnen, hout, bescherming tegen erosie en de opslag van CO2.

Het is duidelijk dat ook Nederlandse bedrijven daarvan profiteren, en de verantwoordelijkheid delen om deze zogeheten ecosysteemdiensten te behouden en weer te versterken. Daarom heeft Leaders for Nature, het sinds 2005 actieve bedrijvennetwerk van IUCN NL, vorige week een overeenkomst gesloten met elf multinationals om hun bedrijfsactiviteiten te vergroenen. Het gaat om ABN Amro, AkzoNobel, Arcadis, Cofely Nederland, DHV, DSM, InterfaceFlor, KLM, Nutreco, Philips en PwC. Het gaat om een eerste stap om gedurende langere tijd samen te leren door samen te werken. IUCN NL’s taak is hen te begeleiden en focus te houden op de ecologische meerwaarde.

En wat blijkt? Als ondernemingen beseffen hoe belangrijk de natuur is, dan zijn zij bereid om daarin te investeren. Het gaat namelijk ook om hun eigen belang: de levering van natuurlijke grondstoffen voor hun eigen productie. Het is daarom logisch dat een aantal bedrijven als eerste stap in deze overeenkomst aan de slag gaat met hun eigen omgeving. Over een half jaar gaan vier van de bedrijven, waaronder ingenieursbureau Arcadis, in een eerste pilot hun bedrijfsterrein inzetten als verbinding tussen natuurgebieden. Hierdoor kunnen planten en dieren zich over een groter gebied verspreiden. Dat geeft ze in ons veranderende klimaat meer kans op overleven. IUCN-lidorganisaties als de Zoogdiervereniging, Vlinderstichting en Ravon, verlenen steun aan deze initiatieven.

Ecosysteemdiensten

Op dit moment vervullen bedrijfsterreinen vaak slechts één functie: huisvesting van kantoren en fabrieken. Deze ‘grijze’ infrastructuur kan beter worden benut. Door ontwikkeling van ecosysteemdiensten op bedrijfsterreinen en het vermarkten van deze diensten kunnen natuur en bedrijfsleven elkaar versterken. Dit verhoogt de rentabiliteit van de terreinen, betrekt medewerkers en versterkt de verbinding met omwonenden.

Voor de middellange en lange termijn gaan de bedrijven op basis van het bovengenoemde TEEB-rapport de waarde van ecosysteemdiensten meewegen in strategische beslissingen. Daarnaast gaan de ondernemingen veel aandacht besteden aan het sluiten van kringlopen van grondstoffen en het verduurzamen van productieketens.

Dat brengt mij terug bij het rapport van het LEI. Een mooi landschap met een sterke natuur heeft niet alleen duidelijke waarde voor mensen en bedrijven. Een hoge biodiversiteit en sterke ecosystemen zijn zelfs essentieel voor de mondiale economie en dus ook de Nederlandse. In hun eigen belang moeten ondernemingen in Nederland zich meer gelegen laten aan het landschap in hun directe omgeving.

Algemeen directeur IUCN NL

Amsterdam

www.iucn.nl

Reageer op dit artikel