artikel

Financiële wereld is de weg kwijt

bouwbreed Premium

Veel mensen kunnen zich geen woning meer veroorloven en dat heeft zijn weerslag op de woningmarkt. Dat dit vervolgens de economie schaadt en dus de banken, mag volgens Nico Rietdijk geen verrassing zijn.

De bouwsector is een belangrijke pilaar van onze economie. Alles wat te maken heeft met bouw, wonen en banken is nauw aan elkaar gelieerd. Een gezonde bankwereld zorgt voor een gezonde woningmarkt en vice versa. Voor de crisis was geld royaal voor handen. Hypotheken waren gemakkelijk te verkrijgen, vaak nog met een voorgedrukt papiertje waarop je de extra benodigdheden als een houten vloer kon aanvinken. Huizenprijzen zijn gebaseerd op deze situatie. De Nederlandsche Bank (DNB), De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de banken samen hebben er nu voor gezorgd dat alles wat vroeger kon, nu niet meer mogelijk is. “De leenmoraal moet anders”, roept DNB. Daar ben ik het mee eens. De vraag is echter op welke termijn je dit moet doorvoeren. Volgens mij is de stap die nu door de banken wordt gezet een te grote. Dat zorgt voor een schokeffect. De woningmarkt breekt in tweeën en het vertrouwen is weg. Scheef

De situatie op de hypotheekmarkt is scheef gegroeid. Dat proces heeft decennia lang geduurd. De bankwereld wil dit nu ineens corrigeren en kijkt daarbij naar mijn mening slechts naar de korte termijn. Op langere termijn is dit een heel slechte ontwikkeling. Het schokeffect dat dit met zich meebrengt, kan wel eens zo groot zijn dat het de woningmarkt en de bouwsector compleet onderuit haalt.

Achter de schermen wordt gesproken over een daling van de huizenprijzen met 20 a 30 procent en sommigen spreken zelfs over 40 procent. Daar zou het hypothecaire beleid op afgestemd moeten worden. Dit moet echter beetje bij beetje worden aangepast. In de VS hebben we gezien wat er kan gebeuren als deze veranderingen te snel gaan. Van een huizencrisis naar een bancaire crisis en vervolgens een kredietcrisis. AFM en DNB gaan hetzelfde doen en schieten daarbij in eigen voet. Onder druk van AFM worden maar moeizaam kredieten verstrekt aan mensen. AFM en NIBUD hebben de regels zo aangescherpt dat mensen nog minder kunnen lenen, terwijl hypotheken ook nog eens duurder zijn geworden. Dat zorgt er voor dat veel mensen zich geen woning meer kunnen veroorloven en dat heeft zijn weerslag op de woningmarkt. Dat dit vervolgens de economie schaadt en dus de banken, mag geen verrassing zijn. Om het tij te keren moeten starters gestimuleerd worden om te kopen. Daar ligt zeker een rol voor de banken. Bovendien moet rekening worden gehouden met de groeiende groep van flexibele werkers, die ook moeilijk aan een hypotheek kan komen. De overheid stimuleert flexibele arbeidscontracten vanwege een flexibele arbeidsmarkt, de financiële sector voorziet hier echter niet in. Alleen wanneer er een doorstroming op de woningmarkt gerealiseerd kan worden is deze te redden. Zolang starters geen woning kunnen financieren, komt het vertrouwen van de consument niet terug. Ik voorspel dat als DNB dit beleid gaat voeren, het vertrouwen van de mensen in Nederland nog verder naar beneden gaat. We zien nu al een afnemend consumentenvertrouwen en dat zal onder de druk van deze ontwikkelingen alleen nog maar erger worden.

Zinvolle discussie

Ik zie het als mijn taak de belangen van de leden van de NVB te behartigen . Van groot belang is daarbij het kenbaar maken van deze problematiek in de hoop dat er een zinvolle discussie op gang komt.De Vastgoedmonitor helpt daarbij door partijen bij elkaar te brengen, te fungeren als een klankbord en het formuleren van de probleemanalyse. We moeten oplossingen vinden, daarvoor is dialoog nodig. In feite hebben we elkaar keihard nodig. Of het nu gaat om een wethouder, want ook gemeentes lijden zwaar onder deze ontwikkelingen, een makelaar of een grondontwikkelaar. Het is in het belang van ons allemaal om dit samen goed af te stemmen.Wat ik de bankwereld tot slot nog wil meegeven: de financiële wereld is de weg kwijt! Er was overmoed bij iedereen, nu is iedereen echter onzeker. Ook in de bankwereld. We zien dat men daar nu vooral handelt vanuit paniek en we weten allemaal dat paniek een slechte raadgever is.

Nico Rietdijk, directeur NVB en monetair econoom

Reageer op dit artikel