artikel

Duurzaamheid energie veiligheid Ieder project verdient zijn eigen contractvorm

bouwbreed Premium

In ieder bouwproces is altijd sprake van een contract. In het verleden was het vaak ‘traditioneel’ aanbesteden, tegenwoordig is er gelukkig meer aandacht voor andere contractvormen, bijvoorbeeld d&c of zelfs dbfmo. Echter, wat ons opvalt is dat er vaak van te voren al op bestuursniveau bepaald is wat de contractvorm moet zijn, ongeacht het project.

Dat kan goed uitvallen, maar het is wel een wat vreemde gang van zaken. Wie bepaalt nu eerst zijn vervoersmiddel en de datum van arriveren en vervolgens pas zijn bestemming? Zo is het ook bij contractvormen. De keuze van een contract heeft grote impact op het proces en kan dus ook niet bij voorbaat vaststaan. Politieke keuzes (bijvoorbeeld het afslanken van de overheid) mogen niet de contractkeuze bepalen. Te vaak zien wij dat een project in het keurslijf van een opgelegd contract wordt geduwd waardoor een project slechter uit kan pakken (in geld, tijd, kwaliteit, etc.).

De klant moet van te voren bedenken wat hij wil en wat echt belangrijk is. Kosten, planning, gebruik, exploitatie en duurzaamheid zijn belangrijke beweegredenen. Waarbij wel belangrijk is dat wij als ingenieursbureaus goed luisteren, anticiperen en ook ongevraagd advies (durven) geven. Het moet duidelijk zijn wat de klant precies wil. Wordt er een duurzame vervoersoplossing gevraagd, is de huisvestingswens voor korte of lange termijn, wat kan/wil de klant uitgeven, hoe technisch is het proces en wat kan de klant zelf doen? Niet iedereen kan of wil dat zelf doen, uiteraard is er genoeg expertise bij de leden van NLingenieurs. Een belangrijke leidraad en hulpmiddel is die van Systems Engineering. Het bouwcontract is niet meer en niet minder een moment in de levenscyclus. Verschillende leden van NLingenieurs hebben modellen ontwikkeld waardoor er een betere keuze tot stand komt die recht doet aan wat de klant wil en de markt kan bieden. Op die manier is het contract nog slechts een vehikel dat helpt een proces in goede banen te leiden met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Een contract als middel, niet meer een doel op zich. Met als uitkomst dat alle partijen tevreden op hun eindbestemming aankomen.

Voorzitter en lid van de Commissie Bouworganisatie & Procesinnovatie brancheorganisatie NLingenieurs

Reageer op dit artikel