artikel

Veiligheid begint bij de werknemer zelf

bouwbreed

Veiligheid begint bij de werknemer zelf

Het aantal ongevallen op de werkvloer kan fors afnemen als werknemers goed in hun vel zitten. Werknemers moeten zich energiek en betrokken voelen bij hun werk. Volgens Peter Bakker vergt dat een andere stijl van leidinggeven.

De daling van het aantal bedrijfsongevallen is tot stilstand gekomen. Het percentage ongevallen met verzuim tot gevolg, schommelt al tijden tussen de 4 en 5 procent. Het ministerie van Sociale Zaken wil dit percentage de komende jaren verder verlagen. In grote bedrijven waar veiligheid essentieel is voor de continuïteit van de onderneming, is al veel aandacht voor veiligheid. Nu lijkt investeren in een nog veiliger werkomgeving in deze economische tijden een harde dobber. Een andere aanpak is noodzakelijk.

Het schort nog regelmatig aan voldoende aandacht voor het onderwerp. Te weinig werkgevers voeren jaarlijks een zogenoemde risico-inventarisatie en –evaluatie uit. Dat is een groot gemis, want juist met een dergelijke meting krijgen bedrijven goed zicht op hun actuele veiligheidssituatie.

Rolsteiger

Daarnaast worden investeringen in veiligheid uitgesteld door de economische crisis. Het komt voor dat bouwbedrijven uit kostenoverweging zelf een rolsteiger bij de lokale bouwmarkt halen, in plaats van een steiger te laten opbouwen door een gecertificeerde steigerbouwer. Het mag dan ook geen wonder heten dat vooral het vallen van grote hoogte onder bijvoorbeeld dakdekkers en glazenwassers een punt van zorg is. Tot slot neemt de taalbarrière op de werkvloer toe. Maar liefst 5 tot 10 procent van de ongevallen op het werk wordt veroorzaakt door misverstanden. Instroom van werknemers uit EU-landen als Polen en Roemenië verergert dit. Zij begrijpen veiligheidsvoorschriften niet, ook al zijn deze in het Engels of Duits opgesteld. Maar weinig organisaties besteden hier specifiek aandacht aan. Natuurlijk bestaan er wel veiligheidsprogramma’s, die voorzien in alle noodzakelijke trainingen voor de medewerkers. Deze programma’s lopen tegen hun grenzen aan. Ze houden onvoldoende rekening met de intrinsieke motivatie van de werknemer zelf. En juist daar ligt de belangrijkste oplossing om het aantal bedrijfsongevallen te reduceren, zoals het ministerie voor ogen heeft. De sleutel van veiligheid zit in de mensen zelf.

Het aantal ongevallen op de werkvloer kan maar liefst 62 procent afnemen als werknemers goed in hun vel zitten, zo blijkt uit onderzoek van Gallup Consulting. Met andere woorden: werknemers moeten zich energiek en betrokken voelen bij het werk. En het werk moet goed kunnen worden gecombineerd met thuis. De ervaring leert dat ze zich dan beter kunnen concentreren op hun werk, alerter zijn en onveilige situaties beter inschatten. Bovenal zijn ‘bevlogen’ mensen significant minder geneigd om ‘de hoek af te snijden’ als dat hun werk makkelijker maakt. Ze houden zich vanuit zichzelf aan de veiligheidsvoorschriften. Sturen op bevlogenheid vergt een andere stijl van leidinggeven. Als een bedrijf bijvoorbeeld veel buitenlanders in dienst heeft, is het belangrijk om interesse te tonen in de verschillende culturen. Waar hebben Roemenen of Bulgaren behoefte aan, wat zijn hun normen en waarden en tegen welke problemen lopen ze aan? Besteed hier aandacht aan. Alleen een vertaling van de veiligheidsvoorschriften is onvoldoende.

Machocultuur

Het doorbreken van de machocultuur, overheersend bij veel bedrijven waar een grotere kans bestaat op ongevallen, is een ander aandachtspunt. Mannen onder elkaar beginnen niet over gevoelens, over problemen thuis, of juist over zaken waar iemand enthousiast van wordt. Dus leidinggevende, zorg niet alleen dat je je reguliere veiligheidsprogramma’s op orde hebt, maar durf ook dat persoonlijke gesprek aan te gaan en zorg dat je mensen dingen doen waar ze energie van krijgen. Dan ga je echt de volgende slag maken. Tot slot zal een dialoog binnen bedrijven tussen technische afdelingen en HR, die nu nog nauwelijks aanwezig is, op gang gebracht moeten worden, om verbinding te krijgen tussen proces, techniek en de mens.

Senior consultant bij

365/KeurCompany

Reageer op dit artikel