artikel

Revitalisatie van rekensoftware

bouwbreed

Door invoering van de Eurocodes en een terugtredende overheid is het snel nodig om de rekenpakketten voor de bouw op kwaliteit en betrouwbaarheid te toetsen, betogen Fred Dams en Frens Pries.

Bouw- en woningtoezicht controleerde vroeger handmatige constructieberekeningen, vaak nog opgesteld in keurig schoonschrift. Bij de introductie van de Commodore 64 ontstonden de eerste computeruitdraaien. Bouw- en woningtoezicht vond dat in eerste instantie maar niks; ‘doe er maar een handmatige berekening bij’, was vaak het motto. Dit omdat computerberekeningen voor hen een black box waren; je stopt er wat getallen in en er komen getallen uit, maar wat het programma deed, dat bleef onzichtbaar. Na verloop van tijd kwam er meer programmatuur op de markt en bouw-en woningtoezicht ging deze software testen. In het blad Stadswerk stond een lijst met software die akkoord bevonden was. Als gebruikte software op die lijst stond was het goed, anders werd alsnog een handmatige berekening geëist. De toetsing was gratis . Gratis systemen hebben het lastig en na de pensionering van de trekker verdween het systeem.

Beoordeling

Later werd deze beoordeling overgenomen door een combinatie van BFBN, Betonvereniging, Kiwa en een vereniging van softwareleveranciers. Op basis van een aantal standaardrekensommen werd de juistheid van de gebruikte software vastgesteld. De procedure werd in een beoordelingsrichtlijn (BRL) vastgelegd. Inmiddels leidt deze certificering op basis van BRL0207 (Rekensoftware voor betonconstructies) een noodlijdend bestaan; er zijn nog maar drie actieve certificaten. Het is nu tijd voor een revitalisatie van de toetsing van rekensoftware en wel om de volgende redenen:

• De constructieve veiligheid in de bouw staat nadrukkelijk ter discussie. De rol van de hoofdconstructeur staat onder druk, maar ook het toezicht door bouw- en woningtoezicht. In deze tijden van crisis en bikkelharde concurrentie zal software die zo goedkoop mogelijke producten oplevert, het beste verkopen. We willen niet zeggen dat er grenzen worden overschreden, maar er is een prikkel om tegen de grens aan te gaan zitten. Leveranciers zijn natuurlijk gebaat bij een level playing fieldmet heldere kwaliteitsgrenzen.

• Door de invoering van de Eurocodes zal heel veel interpretatie-ellende gaan optreden. Niet alle overheden (lees bouw- en woningtoezicht) zijn thuis in die Eurocodes. Het gebruik van goedgekeurde software kan zo een hele hoop procedure-ellende voorkomen.

• De terugtredende overheid impliceert een verdere verschraling van de rol van bouw- en woningtoezicht. Gemeenten hebben wel de wettelijke plicht om bouwplannen te toetsen, maar de intensiteit waarmee dat gebeurt varieert per gemeente. De praktijk is vaak dat gemeenten constructeurs vervangen door juristen. Een laatste controle is in de praktijk zo vaak niet meer aanwezig.

Procesvoordelen

Ook gemeenten zien veel voordeel in betrouwbare en onafhankelijk goedgekeurde software. Zij lijken ook bereid om het gebruik daarvan te bevorderen door procesvoordelen (snellere vergunningsprocedure) te geven.

Kiwa

Directeur Betonvereniging

Mede dank zij een subsidie van de Stichting Stimulering Kennisontwikkeling Kwaliteitsbeheersing Bouwconstructies(SKKB) gaat een groep organisaties (Kiwa, Betonvereniging, VN Constructeurs, BFBN, Rijkswaterstaat en COBc) in de komende maanden een traject in dat moet leiden tot een bredere derde-partij toetsing van rekensoftware. Partijen die hierover willen meepraten kunnen terecht bij Kiwa of Betonvereniging.

Reageer op dit artikel