artikel

Paal met ‘wokkelprofiel’ te snellen met nieuwe kraker

bouwbreed Premium

De koppen van nieuwe soorten funderingspalen zijn niet altijd te snellen met de reguliere krakers. De kans is groot dat de beitels van de palenkraker de wapeningsstaven beschadigen. Vlasman werkt daarom aan een aparte kraker voor het hydraulisch snellen van in grond gevormde palen van het type Olivier.

De Olivier-palen lijken volgens Friso Terlouw van Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken uit Alphen aan den Rijn op het zoutje dat als ‘wokkel’ bekend is geworden. De paalboor wordt daarvoor rechtsom in de grond gedraaid en linksom weer teruggeschroefd. De wokkelvorm wordt gevuld met een wapeningskorf en met beton.

De huidige ringkrakers die de koppen van ronde palen met een gladde schacht hydraulisch snellen, krijgen moeilijk vat op de Olivier-palen met wokkelprofiel. De beitels oefenen niet overal dezelfde kracht uit. Met als gevolg dat gekraakte betonscherven de wapeningsstaven kunnen afbreken.

Vlasman loste het probleem van een ongelijkmatige verdeling van de krachten op met onder meer aangepaste beitels. Terlouw zegt met de ontwikkeling van de wokkelkraker een voorschot te nemen op de toekomst. “Als het gebruik van die palen doorzet, hebben wij het materieel paraat om de koppen te snellen.“ De wokkelkraker is volgens Terlouw inmiddels een paar keer op proef toegepast in Nederland.

Ronde palen

Niet elke koppensneller heeft in Terlouws waarneming voor elk paaltype het juiste kraakmaterieel. Koppen van de ronde palen worden volgens hem soms gesneld met krakers die ontwikkeld zijn voor vierkante palen. “En dat kan ertoe leiden dat de beitels van de kraker de wapeningsstaven afsnijden.”

Snellen van ronde paalkoppen levert in de praktijk nogal eens problemen op. Deels omdat het verkeerde materieel wordt gebruikt en deels omdat er helemaal geen kraker wordt ingezet. In plaats daarvan worden ronde paalkoppen handmatig gesneld met een luchthamer. “Dat werk is niet bevorderlijk voor de arbeidsomstandigheden”, meent Terlouw.

Het is wat hem betreft ook niet bevorderlijk voor de kwaliteit van de paal. De koppen worden veelal van boven naar beneden gesneld. Daardoor kunnen te grote stukken afbreken. De kans dat dit gebeurt is het kleinst wanneer de hamer haaks op de paal wordt gezet. En dat is voor de koppensneller ook de minst makkelijke manier. Ook bij machinaal kraken moet iemand met een luchthamer bij het werk staan. “Soms komt een scherf niet goed los”, legt Terlouw uit. “Die moet dan handmatig worden los gehakt. Anders kunnen door de scherf de wapeningsstaven afbreken.”

Reageer op dit artikel