artikel

Doe je best!

bouwbreed

Doe je best! De meest terugkerende vraag tijdens mijn werk is zonder twijfel “waar is een opdrachtgever nu echt naar op zoek”. Recent kreeg ik tijdens één van de vele discussies over deze vraag een kleine aha-erlebnis:de opdrachtgever is op zoek naar een goed huisvader! Het ogenschijnlijk zaligmakende gedrag dat dit met zich meebrengt, is […]

Doe je best!

De meest terugkerende vraag tijdens mijn werk is zonder twijfel “waar is een opdrachtgever nu echt naar op zoek”. Recent kreeg ik tijdens één van de vele discussies over deze vraag een kleine aha-erlebnis:de opdrachtgever is op zoek naar een goed huisvader! Het ogenschijnlijk zaligmakende gedrag dat dit met zich meebrengt, is helaas niet vast te leggen in ingewikkelde proceseisen. Dit gedrag komt voort uit intrinsieke motivatie; welwillendheid om te handelen in andermans belang, zonder dat daarbij het eigen belang opzij gezet moet worden. Riepen vroeger niet onze ouders bij elk proefwerk of sportwedstrijd “doe je best”? De simpelste weg om je ouders te vervullen van trots. Hoewel met de pet ernaar gooien soms veel verleidelijker was, bracht je best doen je vaak toch het meeste plezier.Waarschijnlijk klinkt dit verhaal voor de meeste lezers minstens zo herkenbaar vanuit de ‘opdrachtgevende’ kant als vader of moeder. Een ander voorbeeld: niemand kijkt er van op wanneer het contract voor de smartphone van je werk goed huisvaderschap eist. Het spreekt namelijk voor zich. Na een lange dag hard werken lijkt het in de hoek smijten van je telefoon de beste optie, maar als goed huisvader wordt van je verwacht ‘m netjes neer te leggen. Dit gedrag komt waarschijnlijk ook de betrouwbaarheid van je apparaat ten goede. In ieder geval zal goed huisvaderschap je ervan verzekeren dat ook het nieuwe model telefoon je weer wordt toevertrouwd. Allemaal gebaseerd op past performance. Past performance zonder een ingewikkeld systeem van 27 kpi’s waarvan er tien relatief indirect worden bepaald. En zo blijkt mijn aha-erlebnis me toch niet verder te hebben gebracht dan waar ik voor de zomerstop ben geëindigd. Ook toen constateerde ik dat het gebruik van past performance een sleutelelement is voor een goede opdrachtgever-opdrachtnemer verhouding én dat het ontwikkelen van een goed functionerend systeem hiervoor geen sinecure is. Ik vertrouw erop dat ik vroeg of laat met een oplossing kom, zolang ik maar een beetje mijn best blijf doen.

Adviseur contractering en risico-management bij Twynstra Gudde

Reageer op dit artikel