artikel

Woningmarkt komt niet vanzelf in orde

bouwbreed

We vergrijzen, het aantal huishoudens groeit nog altijd en een flinke groep mensen heeft de afgelopen jaren haar verhuiswens uitgesteld. Volgens Pieter van der Zwet kan het niet anders of er groeit een stuwmeer aan mensen dat de woningmarkt wil betreden of hierop wil bewegen.Maar het is probleem is fundamenteler. Nu de markt niet vanzelf bijdraait is het zaak de eigen organisatie bij te sturen. Bij veel bouwbedrijven is nog veel verbetering in de bedrijfsvoering mogelijk en zijn er flinke kostenbesparingen te realiseren. Bijvoorbeeld door het realiseren van meer synergie tussen bedrijfsonderdelen, betere ondersteuning van het primaire proces en een beter beheer van kosten en werkkapitaal. Daarnaast ligt er nog volop ruimte om slordigheden (meer dan alleen faalkosten) uit de uitvoering te halen. Degene die snel en goed zijn organisatie weet aan te passen aan deze niet al te optimistische nieuwe realiteit komt, misschien in afgeslankte vorm, als winnaar boven.

In diverse prognoses voor de ontwikkelingen op de woningmarkt wordt een herstel in 2012 voorzien. Maar vormen deze indicaties daadwerkelijk voldoende garantie voor het aantrekken van de woningmarkt? Naar mijn inschatting klopt het idee van een groeiend potentieel aan mensen dat graag iets anders wil op de woningmarkt. Maar een groeiende behoefte alleen, vormt nog geen garantie voor betere tijden. Het is veelbetekenend dat het verlagen van de overdrachtsbelasting niet de zo gehoopte positieve impuls is geweest. Kennelijk is het probleem fundamenteler.

Versoepeling

Twijfel over baanzekerheid, de hoogte van het besteedbaar inkomen, hypotheekrenteaftrek en de effecten van de schuldencrisis maken dat de grootste aankoop van je leven, wat het kopen van een huis voor velen is, nog even wordt uitgesteld. Ook de zo gewenste versoepeling van de regels omtrent kredietverstrekking kan daar niet tegen op. Er mogen dan misschien hypotheekverzoeken zijn afgewezen. Feit is dat het aantal aanvragen voor hypotheken eveneens is gedaald. Kortom: ook al groeit de verhuiswens, zolang er wel vrees maar geen geld is, blijven huishoudens zitten of kruipen ze bij elkaar. Daarbij is ook denkbaar dat het tijdelijke karakter van de verlaging van de overdrachtsbelasting, het komend jaar nadelig uitpakt voor de sector. Verhuizen wordt dan plots weer duurder. Met nog meer druk op de woningprijzen tot gevolg. In breder verband wordt duidelijk zichtbaar dat de economie in Europa enkele zeer zware jaren tegemoet gaat. Diverse landen hebben hun begroting niet op orde en moeten worden bijgestaan. Politici zullen het niet snel hardop zeggen maar veel van het geld dat nu aan garanties voor banken en landen moet worden verstrekt komt in dezelfde omvang niet meer terug. En juist omdat veel verantwoordelijke politici dit wel denken, maar gegijzeld door populisme niet kunnen zeggen, blijft daadkrachtig optreden uit. Elke poging om de markt een positieve impuls te geven verdient alle aandacht en moet van harte worden toegejuicht. Maar het heeft geen zin om tegen beter weten in te hopen op snel terugkerende betere tijden. Het lijkt wijzer om op zijn minst ook rekening te houden met een negatiever scenario. Hierbij is het zaak om te kiezen en trouw te blijven aan de eigen kracht. Nieuwbouw, onderhoud en renovatie zijn echt verschillende takken van sport. Degene die alles denkt en zegt te kunnen legt het in een zeer competitieve markt af tegen specialisten.

Meer synergie

Pieter van der Zwet

Segmentleider Building &

Construction KPMG

Reageer op dit artikel