artikel

Rubriek15102011

bouwbreed

Hoop ‘Hoop doet leven’ is een bekende uitdrukking die vooral wordt gebezigd door mensen die angstig zijn. Deze week is er aanleiding te over om hoop te koesteren. Wie had ooit gedacht dat Bouwend Nederland de Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra aardig zou gaan vinden. Akkoord, de handtekeningen zijn nog niet gezet onder de samenwerkingsovereenkomst, […]

Hoop

‘Hoop doet leven’ is een bekende uitdrukking die vooral wordt gebezigd door mensen die angstig zijn. Deze week is er aanleiding te over om hoop te koesteren. Wie had ooit gedacht dat Bouwend Nederland de Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra aardig zou gaan vinden. Akkoord, de handtekeningen zijn nog niet gezet onder de samenwerkingsovereenkomst, maar toch.

Het zorgt wel voor reuring in de gelederen van de AFNL. Het Hellend Dak, althans vice-voorzitter Piet Schouwenburg, beticht de AFNL bijna van verraad aan de heilige mkb-zaak en de winter-WW. Dat is goed van onze Piet. Bouwend Nederland moet niet denken met de samenwerking een schoothondje aan de borst te kunnen klemmen.

Aan de andere kant kun je ook concluderen dat onze Piet er weinig van begrijpt. Alsof de AFNL haar principes zou verkwanselen voor het bestuurspluche. Het zijn geen politici. Bovendien hebben niet alleen de dakdekkers last van vorst, maar nog heel wat meer gespecialiseerde aannemers. Het is dan ook ondenkbaar dat de AFNL zijn handtekening zet onder een overeenkomst waarin de winter-WW wordt afgeschaft zonder dat er een betaalbaar alternatief is. Natuurlijk is winterweer een ondernemersrisico, maar zolang hoofdaannemers niet voor dat risico betalen, zal er een andere oplossing moeten komen.

Hoop is er ook politiek op twee fronten. Hoewel afgedaan als “geklets uit de nekharen” lijkt het er toch sterk op dat minister Donner tot een hoger ambt zal worden geroepen, vice-voorzitter van de Raad van State, ook wel de onderkoning van Nederland genoemd. Dat geeft Rutte de gelegenheid om er een minister neer te zetten die meer met de bouw heeft dan Donner.

Het tweede front is een interview met Geert Wilders in het AD. Kort door de bocht kondigt hij aan het kabinet komend jaar niet meer te gedogen als dat doorgaat met die Europese onzin.

Voor de bouw biedt dat perspectieven. Een volgend kabinet bestaat wellicht uit minder boekhouders dan het huidige en zal ruimhartiger steun toezeggen. Hopen dus maar.

Reageer op dit artikel