artikel

Behandel zzp’ers hetzelfde als de eigen werknemers

bouwbreed

Sinds kort kan een zzp’er zijn opdrachtgever aansprakelijk stellen op basis van ‘werkgeversaansprakelijkheid’ als hem een arbeidsongeval overkomt. Dit heeft de kantonrechter in Assen onlangs geoordeeld. Teunis Broer legt uit wat deze uitspraak nu feitelijk voor de bouwpraktijk betekent.

Anders dan bij algemene aansprakelijkheid, komt het er bij werkgeversaansprakelijkheid op aan of de werkgever aan zijn ‘zorgplicht’ heeft voldaan. Heeft hij dat nagelaten, dan is de werkgever aansprakelijk voor de schade, tenzij hij aantoont dat het ongeval het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Dit is een zeer zware toets en niet eenvoudig om te bewijzen. De werkgever is dan ook veel eerder voor een arbeidsongeval aansprakelijk dan hij zou zijn in andere situaties. Eventuele medeschuld van de werknemer leidt daarbij (in beginsel) niet tot verdeling van de schade. De werkgever is in dat geval gehouden alles te betalen.

Voordat een zzp’er een beroep op werkgeversaansprakelijkheid toekomt, moet hij het volgende doen. Allereerst moet de zzp’er aantonen dat het ongeval hem is overkomen tijdens het verrichten van werkzaamheden die tot de normale bedrijfsactiviteiten van zijn opdrachtgever behoren. Daarnaast moet er sprake zijn geweest van een gezagsverhouding, in die zin dat de opdrachtgever zeggenschap had over de wijze waarop de zzp’er zijn werkzaamheden verrichtte. Gedacht kan worden aan een stukadoor die een stukadoor-zzp’er inschakelt omdat hij tijdelijk mankracht te kort komt voor een bepaalde opdracht.

Bouwondernemingen hebben dan ook voor bepaalde zzp’ers een zorgplicht. Het advies is dan ook om juist die zzp’ers op dezelfde wijze te behandelen als eigen werknemers. Dit betekent feitelijk dat u er voor moet zorgen dat zij bekend zijn met de veiligheidsvoorschriften in uw onderneming en dat u ook op naleving van deze voorschriften moet toezien. Laat u dit na, dan kan dat vergaande (financiële) consequenties hebben. Een gewaarschuwd mens telt dan ook voor twee.

Advocaat bij Bierman Advocaten uit Tiel

www.bierman.nl

Reageer op dit artikel