artikel

Vind besparingen op projecten

bouwbreed Premium

Uit verschillende studies blijkt dat het mogelijk is om kosten te besparen op projecten. Theo Heida bespreekt de vijf belangrijkste lessen.

Op veel projecten in de bouw en infrastructuur moet vandaag de dag bespaard worden. Soms komt dat door taakstellende bezuinigingen, maar vaak ook door vraaguitval in de markt of omdat mogelijke kostenoverschrijdingen simpelweg niet meer op te vangen zijn. Kleine besparingen van enkele procenten zijn vaak nog wel te vinden. Maar grote klappers zijn lastig. Of toch niet? De afgelopen tijd is er veel ervaring opgedaan met het vinden van besparingen in projecten. Dit zijn de vijf belangrijkste lessen.

1 Maak van geld een issue.

In planprocessen, bij overheidsorganisaties en omgevingspartijen is het vaak helemaal niet gebruikelijk om het zo nadrukkelijk over geld te hebben. Het gaat toch om wat we willen bereiken? Het gaat toch om de doelen? Ja, maar geld is wel een harde randvoorwaarde. Maak geld nadrukkelijk onderwerp van overleg en bespreek wat je wilt hebben of kunt realiseren per geïnvesteerde euro.

2 Denk in functies.

Je creëert ruimte door te denken in wat een project moet doen, in plaats van wat je wilt bouwen. Dus niet een weg aanleggen, maar een fileknelpunt oplossen. Niet een sportveld verplaatsen, maar een bouwlocatie vrijmaken. Niet meteen in concrete oplossingen denken, want dan staat alles vast. Functies daarentegen zijn ruimer en op meerdere manieren te vervullen, dus ook goedkoper.

3 Pas de 80-20 regel toe.

80 procent van de kosten zitten in 20 procent van de eisen. Dus daar zijn ook de grote klappers te vinden. Analyseer goed waar het geld naartoe gaat en welke doelen je daarmee dient.

4 Laat uitgangspunten los.

Dit vereist soms wat durf, zeker wanneer uitgangspunten zwaarbevochten zijn en ‘bestuurlijk hard’. Bijvoorbeeld de locatie van een nieuwe aansluiting of de hoeveelheid te realiseren vierkante meters. Laat zien wat je bespaart door uitgangspunten te veranderen en laat zien wat er te kiezen valt.

5 Zoek slimmere oplossingen, geen goedkopere.

Maak het een creatieve teamopgave om de gewenste doelen op een betere manier te realiseren. Dan komen de besparingsmogelijkheden vanzelf.

Uit verschillende studies die de afgelopen tijd zijn uitgevoerd, blijkt dat het vaak mogelijk is tot circa 10 procent te besparen binnen bestaande uitgangspunten. Dit kunnen ontwerpuitgangspunten zijn, ruimtelijke aannames, of bestuurlijke afspraken. Bij opdrachtgevers die het aandurven om anders tegen kostenbepalende uitgangspunten aan te kijken, zijn zelfs besparingen tot 20 tot 30 procent mogelijk. Goede resultaten worden behaald met de waardemanagement methode (value management). Dat is een creatieve methode om projecten door te lichten, kosten te besparen en prestaties te verbeteren. Steeds onder het motto: wat moet een project doen en hoe kan dat slimmer? Vaak blijkt dat slechts een paar (project)uitgangpunten bepalend zijn voor het grootste deel van de kosten. Waardemanagement laat zien hoeveel geld aan bepaalde doelstellingen wordt besteed en vindt nieuwe oplossingen voor de beoogde functies.

Waarborg

In Amerika is het uitvoeren van value management studies wettelijk verplicht voor grote infrastructuurprojecten. Het wordt daar gezien als waarborg voor het zo verantwoord mogelijk besteden van geld. Dat klinkt logisch en passend in een tijd waarin grote bezuinigingen nodig zijn.

Toch zijn we in Nederland nog niet zo gewend aan de methode. Al wordt het al enige tijd door organisaties als ProRail en Shell toegepast en is ook Rijkswaterstaat er mee aan de slag gegaan.

Waardemanagement heeft zichzelf bewezen als methode om verantwoord keuzes te maken. Positieve ervaringen die naar meer smaken. Zeker nu in veel organisaties en projecten de noodzaak wordt ervaren om kosten te besparen, groeit de behoefte om te onderzoeken hoe ook op andere manieren aan projectdoelstellingen kan worden voldaan.

Adviseur bij Procap

www.procap.nl

Reageer op dit artikel