artikel

Te kleine vis

bouwbreed

Intussen al een paar jaar geleden maakten drie corporatiedirecteuren zich zorgen over het gedrag van een van hun collega’s. De collega kocht lukraak grondposities voor hoge prijzen, op voor zijn corporatie onlogische locaties. Daar hadden de drie natuurlijk last van. Maar er was meer aan de hand. Er waren kleine onregelmatigheden, die de regionale pers […]

Intussen al een paar jaar geleden maakten drie corporatiedirecteuren zich zorgen over het gedrag van een van hun collega’s. De collega kocht lukraak grondposities voor hoge prijzen, op voor zijn corporatie onlogische locaties. Daar hadden de drie natuurlijk last van. Maar er was meer aan de hand. Er waren kleine onregelmatigheden, die de regionale pers haalden. Variërend van woningtoewijzing die riekte naar cliëntelisme tot een integriteitonderzoek naar het handelen van een ambtenaar. Bovendien was de governance niet op orde: belangen liepen door elkaar. Lastig was tegelijkertijd dat de corporatie een goede reputatie had en een goede rating van het Centraal Fonds. De drie waren van mening dat integriteit begint met een schoon eigen nest. Ze stelden een dossier samen en brachten dat onder de aandacht van de toenmalige VROM-recherche en het OM. De eerste had er niet zo’n belangstelling voor. De tweede vond het om een te kleine vis gaan en stelde zich bovendien op het standpunt dat het OM alleen tot actie kon overgaan als er een aangifte was. Voor de drie ging dat te ver; ze beschouwden zich meer als klokkenluiders dan aanklagers. Ze hadden vermoedens, maar geen directe ‘bewijzen’. Ze wilden best hun kop uitsteken, maar niet kop van jut zijn. Daarmee eindigde hun dappere actie. Nu de luchtballon geknald is, spreekt Het Financieele Dagbladvan een “corporatiedrama”, gaat de IOD van de VROM-inspectie alsnog aan de gang, verricht PWC forensisch onderzoek en verzucht de burgemeester die de betreffende corporatiedirecteur net nog geridderd had, dat hij geen corporatietoezichthouder is. De moraal van dit verhaal? Als het kalf verdronken is, dempt men de put.

Adviseur Andersson Elffers Felix Utrecht

l.vulperhorst@aef.nl

Reageer op dit artikel