artikel

Mobiele stal genereert stroom en warmte

bouwbreed Premium

Veehouder Leon Moonen uit het Limburgse Nederweert heeft een mobiele stal ontworpen, die in zijn eigen energiebehoefte voorziet. Met de Cattle Cabin kunnen de koeien het jaar rond buiten verblijven.

Het ontwerp van Moonen bestaat uit een open stalen constructie met een knikvormig dak. De constructie, die modulair is op te bouwen, staat op stelconplaten met betonblokken aan de randen. De vloerplaten rusten op een zandbed. Op het dak zijn 48 zonnepanelen gemonteerd die volgens de ontwerper 9000 kilowattuur stroom op jaarbasis leveren. De stroom kan onder andere worden gebruikt voor de verlichting, de koeborstel (een soort droge wasstraat) en verwarming van de waterbak. Voor testdoeleinden wordt de stal voorzien van een batterij voor energieopslag. Een eventueel overschot gaat naar het net.

Direct onder de in het dak geïntegreerde zonnepanelen is een zone van circa 15 centimeter gecreëerd waarin zich warme lucht verzamelt. Deze lucht wordt door ventilatoren afgezogen en door de stalen constructie naar een leidingsysteem op de betonnen vloer geleid. Via een buizensysteem verwarmt de lucht vervolgens de 70 centimeter dikke laag houtsnippers die op de leidingen ligt. Door de verwarming droogt de urine die zich in de bodembedekking bevindt in en gaat zo geen verbinding aan met de mest. Dit resulteert volgens Moonen in een reductie van ammoniakuitstoot van 80 procent.

Melkveehouderij

Moonen heeft zijn stal, waarvan nu een prototype is gebouwd, ontworpen in samenwerking met SCX Solar in Someren en TMC Group in Eindhoven. Het prototype is een verkleind model van de uiteindelijke versie. Hoewel Moonen de stal in eerste instantie heeft bedacht voor zijn eigen vleeskoeien, wil hij zijn ontwerp doorontwikkelen voor de melkveehouderij. In die variant wordt het bouwwerk voorzien van een melkrobot. De stroom van de zonnepanelen wordt dan volledig gebruikt voor de melk- en mestrobots en koeling van de melk. De constructie hiervan is nog onderwerp van studie.

Bodembedekking

Aan het idee voor de mobiele stal liggen de problemen met koeien in natuurgebieden ten grondslag. Grote aantallen van dit rundvee dat ‘s winters niet naar binnen kan, overleven een strenge winter niet.

Moonens veestapel bestaat uit 1600 koeien van het ras Limousin, die in de nabijheid van zijn bedrijf in een 1300 hectare groot natuurgebied grazen. Om de hei de ruimte geven zijn gras en bomengroei daar ongewenst. Moonen rooit de boompjes en verwerkt ze tot houtsnippers. Na ‘gebruik’ gaan de houtsnippers als vruchtbare bodembedekking terug naar het natuurgebied.

Met de stal van Moonen kunnen zijn koeien en straks de complete rundveestapel het jaar rond buiten blijven en tevens worden voorzien van voedsel en onderdak. Het prototype dat hij heeft gebouwd, wordt in september in gebruik genomen en vervolgens twee jaar beproefd.

Voor de mobiele Cattle Cabin is volgens Moonen geen bouwvergunning nodig. Vijf monteurs kunnen de stal binnen anderhalve dag demonteren.

Reageer op dit artikel