artikel

Beheer gebouwen efficiënt

bouwbreed

De mogelijke besparing bij het renoveren en duurzaam opwekken van energie rond gebouwen is zeer groot, maar de beloofde besparingen zouden in veel gevallen tegenvallen. Volgens Paul Kengen bestaat er een succesvolle aanpak: de Energy Service Company (ESCo)

De tegenvallende besparingen zijn niet alleen vervelend voor eigenaren van deze systemen maar ook voor nationale CO2-besparingsdoelstellingen, en vooral voor de energierekening voor de gebruikers (huurders) van de gebouwen. Intensievere samenwerking tussen marktpartijen en de overheid brengt het behalen van de duurzame doelstellingen een stuk dichterbij.

De grondslag van de problematiek is een gebrek aan ketendenken: de ontwerper ontwerpt, de aannemer bouwt en de installateur onderhoudt. Complexe systemen vragen om een integrale aanpak met ingebouwde lange termijn verantwoordelijkheden en daaraan verbonden financiële consequenties. Op het moment dat het proces zo wordt ingericht dat betrokken partijen in de keten (financieel) geconfronteerd worden met de kwaliteit van hun werk is er een prikkel om zaken in één keer goed te doen en systemen werkend te maken en werkend te houden.

Vreemd genoeg bestaat er in het buitenland al vele jaren ervaring met een succesvolle aanpak om dit soort problemen te voorkomen: de Energy Service Company (ESCo). De ESCo kan in principe op twee manieren vormgegeven worden: volledig uitbesteden van installatie-eigendommen of de variant waarbij de vastgoedeigenaar wel financiert en eigenaar blijft maar waarbij de garanties ten aanzien van besparing en correcte werking worden verzorgd door een gespecialiseerde ESCo facilitator.

Er zijn legio voorbeelden van succesvolle buitenlandse ESCo’s. In België is zeer recent een overheids-ESCo opgericht (BelESCo) die de verantwoordelijkheid draagt voor het integraal verduurzamen van overheidsvastgoed. Ook in Engeland is er veel ervaring met gebieds ESCo’s (King Cross). De gebieds ESCo’s verzorgen en verduurzamen de energievoorziening voor hele binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen.

Sinds enkele jaren wordt ook in Nederland de ESCo ingezet voor het verduurzamen van vastgoed en of gebieden. De binnenstedelijk herontwikkeling New Babylon Den Haag is een goed voorbeeld dat gebruik maakt van een eigen gebieds ESCo welke duurzame energie opwekt en distribueert voor ongeveer 100.000 vierkante meter vastgoed. Maar ook kleinere initiatieven zoals Ovvia in Eindhoven en het 100 procent CO2-neutrale hoofdkantoor van TNT in hoofddorp zijn succesvol op dit terrein.

Interessant vehikel

Daarnaast vinden ook steeds meer woningcorporaties de weg naar de eigen ESCo om kennis en kunde intern te bundelen en de verduurzaming van de bestaande voorraad te versnellen.

Kortom de ESCo is een interessant vehikel om realisatie van verduurzamingsopgaves of ambities te versnellen en te borgen, in eigen hand of volledig uitbesteed aan gespecialiseerde derden.

Strateeg ketensamenwerking in energie en vastgoed en partner Local

Reageer op dit artikel