artikel

Afspraken over geluid en trillingen

bouwbreed

De belangenorganisaties binnen de bouw hebben nieuwe afspraken gemaakt om fysieke schade door geluid en trillingen bij funderingswerken tegen te gaan. Arbouw, de organisatie voor arbeidsomstandigheden in de bouw, heeft ze vastgelegd in een vernieuwd A-blad.

Geluidsmetingen bij veelgebruikte funderingsmachines met een diesel- of hydraulisch blok zonder demping hebben volgens Arbouw aangetoond dat de wettelijke actiewaarden en zelfs grenswaarden voor geluid vaak ver worden overschreden. Terwijl deze overschrijding nooit is toegestaan. Als de actiewaarde wordt bereikt, mag een werknemer in principe wel doorwerken, maar bij overschrijding moet een bedrijf actie ondernemen.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat ruim 70 procent van de heiers klaagt over lawaai en dat bijna de helft hinder ondervindt van lichaamstrillingen. Begin dit jaar is onderzocht in welke mate mechanische trillingen en schokken worden overgedragen op werknemers in de funderingsbranche. Hieruit kwam het algemene beeld naar voren dat blootstelling onder de wettelijke actiewaarde uit het Arbobesluit ligt. Alleen bij de minigraafmachine en de handtriller dreigt nog overschrijding. Dit betekent volgens Arbouw dat de kans op aandoeningen door trillingen in principe gering is. “Desondanks zijn er klachten.”

Oorbeschermers

De ontwikkeling van nieuwe toepassingen en technieken om geluid en trillingen te reduceren, hebben geleid tot vernieuwing van het A-blad (De ‘A’ staat voor Arbouw, die de bladen maakt in de lijn van het P-blad ofwel Publicatieblad van de Arbeidsinspectie). Naast algemene maatregelen die de bedrijven kunnen nemen, zoals het dragen van oorbeschermers en het gebruik van trillingdempende stoelen, bevat het A-blad voor elke funderingstechniek specifieke aanbevelingen.

De bedrijven worden opgeroepen om bij vervanging van materieel te kiezen voor geluidgedempte oplossingen. Tegelijkertijd doen de belangenverenigingen een oproep aan opdrachtgevers en ontwerpers om het gebruik van geluidsarme funderingsmachines te stimuleren.

Gedempt heien en hydraulisch hameren

Fistuca van Jasper Winkes in Amsterdam heeft een geluidgedempt dieselheiblok in ontwikkeling dat een geluidsreductie realiseert van 9 dB(A) ten opzichte van de bestaande machines. Aanvankelijke problemen met een omkasting van het heiblok lijken te zijn opgelost. Door het omhulsel werd het heiblok te warm. Nu wordt het heiblok actief van verse lucht voorzien en is het voor de koeling niet meer afhankelijk van de omringende buitenlucht. Het dieselblok wordt ontwikkeld in samenwerking met machinefabriek Hera Hammers.

Van den Heuvel Handel en Techniek test deze week zijn nieuwe hydraulische heihamer ‘Shark’ uit de SHK-serie van Junttan. De Finse fabrikant belooft dat deze machine tot 10 dB(A) minder geluid produceert dan gebruikelijke hamers. Voorafgaand aan een demonstratiemiddag vrijdag worden metingen uitgevoerd om te kijken of de fabrikant zijn claims ook waarmaakt.

Volgens Henk de Koning van de ondernemersorganisatie NVAF kan het hydraulische heiblok een alternatief worden voor het dieselheiblok. Toch zet hij vanwege het hogere rendement nu vooral in op de ontwikkeling van een geluidgedempte versie van het dieselblok. Dieselheiblokken worden nog steeds op grote schaal ingezet en het is voor De Koning dan ook geen optie dit materieel af te schaffen, zoals wel is geopperd door onder andere de Arbeidsinspectie. “Maar aan het geluid moeten we wat doen”, beaamt hij. “Daar moeten we een stap verder mee zien te komen.”

Filmpje van testen geluidgedempt dieselheiblok van Fistuca op:

http://www.fistuca.nl/dc_pile_driver.html

Reageer op dit artikel