artikel

Laat dit Bouwbesluit zo spoedig mogelijk in werking treden

bouwbreed Premium

De discussie over het nieuwe Bouwbesluit is flink opgewaaid. Met name de voorschriften op het gebied van brandveiligheid zijn onderwerp van gesprek.

Evenals in 2010 wordt er gevraagd om herziening van het concept en dus om uitstel van invoering van het Bouwbesluit. Harry Nieman gelooft niet in uitstel.

De afgelopen jaren heb ik de totstandkoming van het Bouwbesluit 2012 nauwgezet gevolgd. Zelf ben ik geen expert op het gebied van brandveiligheid en vorm ik mijn mening op grond van mijn waarnemingen. De waarnemingen bevatten veelal adviezen van deskundigen.

Wat zijn mijn waarnemingen? Het ministerie van BZK/wonen laat onderdelen van het Bouwbesluit 2003 door adviesbureaus onderzoeken en die komen met voorstellen voor verbeteringen. Verder dienen er zwaardere eisen doorgevoerd te worden op het gebied van energiezuinig bouwen. Er komen verzoeken om ongewenste situaties, zoals het ontbreken van buitenruimtes en bergingen in recent gebouwde complexen op te heffen.

De wens om het aantal bouwregels te beperken is nadrukkelijk aanwezig en wordt gedragen door ondernemers, de politiek en burgers. Al deze input leidt tot een nieuw concept Bouwbesluit, waarin het gebruiksbesluit en het sloopbesluit worden geïntegreerd, het aantal voorschriften sterk is verminderd en de voorschriften in bepaalde gevallen zijn vereenvoudigd.

Het nieuwe concept wordt gepresenteerd en er volgt kritiek. Tientallen organisaties stellen verbeteringen of wijzigingen voor. Partijen vragen om een praktijkproef, het OPB (Overleg Platform Bouw) vraagt om een beoordeling van de brandveiligheidsvoorschriften door de commissie Koudijs. De praktijkproef en de beoordeling door de Commissie Koudijs leveren twee rapporten op. Deze rapporten zijn weer input voor de volgende versie. Bekend is dat niet alle wensen op tijd gehonoreerd kunnen worden.

Als ik alle inspanningen van tientallen partijen op een rijtje zet, dan kan ik niet anders dan concluderen dat het Bouwbesluit 2012 het beste is wat ‘we’ met elkaar hebben samen kunnen stellen.

Stap voor stap

Het is niet perfect. Daarom het advies: stel de lijst met gewenste verbeteringen samen, prioriteer deze lijst en ga de volgende jaren stap voor stap, en onder het toezicht van het OPB verbeteringen doorvoeren. Maar laat dit Bouwbesluit zo spoedig mogelijk inwerkingtreden. Benut de vermindering van de regeldruk die in het Bouwbesluit 2012 is doorgevoerd. De meeste effectrapportages geven overigens aan, dat het Bouwbesluit ongeveer kostenneutraal kan worden ingevoerd. Bouwend Nederland heeft naar voren gebracht dat er nu ‘rust’ moet komen rondom de regelgeving. Ons Bouwbesluit legt de minimumkwaliteit van gebouwen in bouwwerken vast en is een onmisbaar stuk ‘gereedschap’ voor ontwerpers, bouwers en gebruikers. Laten we nu vooral aan de slag gaan om de procedures rondom dit Bouwbesluit zodanig te verbeteren dat bouwplannen volgens het Bouwbesluit worden ontworpen, gebouwd en gebruikt! Het Bouwbesluit is en zal nooit af zijn, maar zonder Bouwbesluit zijn we nog slechter af.

Harry Nieman

Nieman Consultancy

Dit is het tweede artikel uit een serie over de gevolgen van het nieuwe Bouwbesluit. Het eerste artikel is te lezen op:

www.cobouw.nl.

Reageer op dit artikel