artikel

installatie Integraal bouwen: welkom in de 21ste eeuw

bouwbreed Premium

Projectontwikkelaars, architecten, netbeheerders, gemeenten, apparatuurleveranciers, aannemers en installateurs, ze zitten vaak allemaal in hetzelfde bouwproject, maar voeren hun activiteiten vaak uit zonder daarbij al te veel stil te staan bij de consequenties voor andere betrokken partijen. Dat kan lang goed gaan: zeker als bouwprojecten relatief uniform zijn en de complexiteit beperkt.

De tijden veranderen echter. Anno 2011 stelt de eindgebruiker steeds meer eisen, neemt de complexiteit onder andere als gevolg van het inpassen van duurzame energieconcepten toe en is de vraag naar maatwerkoplossingen de norm. In zo’n markt is de traditionele manier van werken – met de installateur vaak als sluitstuk van een project – niet langer houdbaar. Als de bouw niet integraal gaat ontwerpen en bouwen is dat vragen om problemen. Wat dat betekent, zien we terug in de berichtgeving over het warmtepompproject in de Zutphense nieuwbouwwijk De Teuge.

In een artikel in dagblad Trouwvan afgelopen week geven de twee onderzoekers die in opdracht van netbeheerder Alliander het project in De Teuge analyseerden hun recept voor de succesvolle aanleg van een duurzame wijk. Sleutelwoord: een centrale aanpak. Helaas is zo’n centrale aanpak en de daarbij horende samenwerking en het ‘in elkaars keuken laten kijken’ een minder ontwikkelde competentie in de bouw. De onderzoekers doen de aanbeveling ‘om alle afspraken en verantwoordelijkheden ten aanzien van het eindresultaat vast te leggen’ en pleiten voor een onafhankelijke kwaliteitscontrole bij de bouw en bij oplevering. Bovendien zouden de bewoners harde garanties moeten krijgen voor de kosten en prestaties van de systemen en de energievraag van de woning. Bij een duurzaam project als in De Teuge moet er sprake zijn van een perfect samenspel tussen broncapaciteit, distributie, warmteoverdracht en installatie- en bouwkundig ontwerp. Elke partner in het project, of het nu de installateur, bouwer of architect is, is afhankelijk van de deelprestaties van de ander. Wordt er niet goed afgestemd, dan ontstaan er fouten. Ook Uneto-VNI vindt daarom dat het tijd is om duidelijke afspraken te maken tijdens de bouw en bij oplevering. Dat voorkomt dat een interessante vorm van energieopwekking in diskrediet wordt gebracht. Daar is geen enkele reden voor: warmtepompen hebben zich in tal van projecten al bewezen.

De onderzoekers wijzen in het geval van het warmtepompproject in Zutphen ook naar “het circus rond de epc’. De epc zou de ‘woekerpolis van de 21ste eeuw zijn.’ Zij signaleren dat het uitwerken van een gebouw met de epc er toe kan leiden dat de meest voor de hand liggende oplossingen – te weten isolatie en warmteterugwinning – worden nagelaten doordat de warmtepomp zo goed scoort in de epc. Ook hier geldt: een integrale benadering en optimale samenwerking in de bouwkolom kunnen dit voorkomen. Welkom in de 21e eeuw.

Voorzitter Uneto-VNI

Zoetermeer

Reageer op dit artikel