artikel

Een onverwacht lichtpuntje

bouwbreed Premium

Een oplossing komt vaak uit onverwachte hoek. Zo ook bij het probleem van een hogeschoolgebouw, waarbinnen de luchtkwaliteit en de leefbaarheid te wensen overlaten.

In veel schoolgebouwen ontbreekt het aan frisse lucht en goed daglicht, maar de bestuurlijke complexiteit staat een directe oplossing in de weg. De verantwoordelijkheid voor bouwzaken is vaak gedelegeerd aan een facilitair manager, die het gebouwbeheer en- onderhoud er even bij doet. Het reguliere periodieke onderhoud wordt dan nog wel meegenomen, maar voor echte bouwkundige en installatietechnische ingrepen is geen ruimte. De onderwijswereld kent zoveel problemen, dat er voor het probleem van een schoolgebouw nauwelijks aandacht is. Als daarvoor dan belangstelling bestaat, wordt vaak de klassieke route van het ouderwetse bouwproces ingeslagen. De bouwmanager raadpleegt een architect en vanuit een vormgerichte houding wordt de rest van de bouwkolom afgestroopt. Het kan ook anders. Dat vereist een visionair schoolbestuur, die als professionele opdrachtgever zoekt naar de economisch meest voordelige oplossing. Dat vraagt een integraal ontwerpproces, waaraan door alle relevante marktpartijen wordt bijgedragen. Dat vraagt vooral competente bouwprofessionals, die hun vak goed verstaan en de grenzen van hun vakgebied overstijgen. Zo’n integrale aanpak vraagt betrokkenheid van ontwerpende, bouwende, installerende en beherende partijen. Een visionaire opdrachtgever zoekt gelijkgezinde partners die in de uitvoering vasthouden aan de visie. Dat valt niet mee voor traditionele architecten, bouwers en installateurs. In de zoektocht naar een integraal bouwteam, houden veel marktpartijen de boot af. Zij vrezen dat de opdrachtgever uiteindelijk toch voor de laagste prijs gaat. Totdat een verffabrikant zich aandient. Hij biedt een verfsysteem aan, waarmee de lichtopbrengst sterk toeneemt. Terwijl bouwers en architecten het laten afweten, neemt de innovatieve leverancier de regie over. De verffabrikant biedt een oplossing en zet deze met een paar forse strepen op de kaart. Dat is dan weer een lichtpuntje. Traditionele partijen trekken aan het kortste eind als een toeleverancier de opdrachtgever met een oplossing voor zich inneemt. Welke klap krijgt u uit onverwachte hoek?

p.oskam@bouwkolom.org

Reageer op dit artikel