artikel

Concurrentie en innovatie

bouwbreed

Volgens mij moet concurrentie iets gezonds zijn. Michael Porter, hoogleraar aan de universiteit van Harvard, is één van de leidende Amerikaanse theoretici op het terrein van strategisch management.

Volgens Porter is concurrentie een krachtig middel om economische en maatschappelijke vooruitgang te bereiken. Concurrentie verplicht een bedrijf te innoveren. Professor Henk Volberda zegt het volgende: “Het zou beter zijn dat bedrijven innoveren in dynamisch leidinggeven, flexibel organiseren en slimmer werken. Deze innovaties leiden tot concurrentievergroting. Op een andere plaats zegt hij: “door samenwerking met ondernemingen en kennisinstellingen kunnen bedrijfsmiddelen en kennis gedeeld worden en kan innovatie sneller plaats vinden.” Professor dr. Jules Theeuwes, hoogleraar bij de faculteit Economie van de Universiteit van Amsterdam en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zegt het volgende: “Verhoging van productie is nodig. Dit bereik je door vooral slimmer te werken in plaats van harder. Ergens is immers een grens aan hard werken. We zijn nu eenmaal geen slaven.”Nu de werkelijkheid in de bouw. Natuurlijk bereik je door gezonde prijsconcurrentie een gezonde branche en werkomgeving. Maar laten we niet vergeten dat in de bouw ziekelijk geconcurreerd wordt. We hebben gehoord dat er in de bouw 40 a 50 procent onder kostprijs ingeschreven wordt en dat in een bedrijfstak waar het ziekteverzuim en vroegtijdige uitval hoger zijn dan in de meeste andere branches. Natuurlijk ben je als werkgever ook verantwoordelijk om sociaal duurzaam te innoveren. Lezers, ik schakel nu toch even terug in de ‘rebelstand’. Dit is niet alleen ongezond, maar ook ziekelijk verpestend en het tegenovergestelde van rentmeesterschap. Als er geen beter aanbestedingsbeleid komt dat ziekelijke situaties voorkomt, is het misschien wel beter om de oorlogskas te vullen en de gehele bouw met de infra in economische hoogtijdagen een maand stil te leggen. Zo, nu de stoom eruit is ga ik weer snel verder met andere activiteiten.

Hoogstraten Wegenbouw

jh@hoogstratenwegenbouw.nl

Reageer op dit artikel