artikel

Woningcorporaties gaan vaker ‘nee’ zeggen

bouwbreed Premium

aanhefDe activiteiten van woningcorporaties zijn en blijven complex, maar het businessmodel moet weer simpel worden, meent Kees Tegel.

Nederlandse woningcorporaties hebben jarenlang veel geld verdiend. De wind in de rug was vooral te danken aan de lage rente en forse waardestijgingen. Deze verdiensten werden door de corporaties heel actief ingezet voor allererlei behoeften variërend van buurtconciërges tot groen- en speelvoorzieningen en van hospices, tot glasvezelnetten. Nu zijn de teugels aangetrokken: hoge salarissen liggen onder vuur; projecten voor mensen met een inkomen boven 33.000 euro worden niet meer met borging gefinancierd; winsten worden belast en het toezicht wordt verzwaard. Bovendien heeft de stagnerende markt ertoe geleid dat de corporaties het huidige verdienmodel zullen heroverwegen. In gewoon Nederlands: corporaties zullen vaker nee zeggen.

De afgelopen jaren hebben woningcorporaties onder maatschappelijke druk hun activiteiten flink verbreed. Het gaat allang niet meer alleen over bouwen. De toenemende verliezen op huurwoningen en de nieuwe taken konden gefinancierd worden door lage rentekosten, opbrengsten uit projectontwikkeling en verkopen van bezit.

Het leek ondertussen wel of woningcorporaties oneindig diepe zakken hadden: de wensen namen toe, de grondprijzen, (energie)normen en bouwkosten gingen omhoog, de huren werden gematigd en naast belastingen kunnen woningcorporaties aan veel zaken meebetalen. Recent voorbeeld is het voorstel woningcorporaties mee te laten betalen aan de huursubsidie.

Vreemd genoeg werden corporaties in de tijd minder populair. Oké, er waren schandalen en uit de hand gelopen projecten. Maar uiteindelijk profiteerde de maatschappij wel. Mogelijk werden corporaties te groot, breed, divers en te onduidelijk. Als niemand weet wat een woningcorporatie wel en niet doet zijn verwachtingen niet te managen.

Als er meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt, dan is het duidelijk dat het businessmodel dat jarenlang zo succesvol was achterhaald is en nodig toe is aan vervanging. Ook al gaat de woningmarkt weer draaien, de waardestijging van de afgelopen jaren zullen we vast even niet meer zien en de rente blijft ook niet altijd laag. De activiteiten van woningcorporaties zijn en blijven complex, maar het businessmodel moet weer simpel worden: het verhuren van sociale huurwoningen moet kostendekkend. Anders moet er geld bij van anderen of het houdt een keer op. Dat dwingt tot keuzes, strak organiseren en calculeren en continue aandacht voor efficiency in de bedrijfsvoering. Corporaties moeten bij het bepalen van een duurzaam businessmodel ook duidelijker worden. Wees helder en durf vaker nee te zeggen. Nee, tegen zaken die op het bord van anderen horen, nee tegen te dure projecten en nee tegen activiteiten die niet bijdragen aan de doelstelling of financieel niet passen.

Reageer op dit artikel