artikel

Sla een brug tussen industrie en de academische wereld

bouwbreed Premium

In benauwde tijden is zicht op een positieve toekomst altijd welkom. In tijden van een recessie, die de bouwsector als postconjuncturele volger nog moet ondergaan, is bij velen hersenruimte over. Die kan niet worden gebruikt om meer geld te verdienen, maar wel om te overleven.

Je kunt op korte termijn in de kosten te snijden en/of op de lange termijn investeren in nieuwe producten voor de toekomst. DOW Chemicals is een grote chemische international, die verklaart dat 30 procent van haar productomzet afkomstig is van producten die minder dan vijf jaar oud zijn. Dus voor een toeleverend bedrijf voor de bouw als DOW is innovatie lonend. Het blijven nadenken over nieuwe oplossingen voor problemen is voor bedrijven noodzakelijk om de concurrentie voor te blijven. Bouwbedrijven en toeleverende bedrijven in de bouw reageren anders. Daarnaast zijn het veroveren van opdrachten en het intern efficiënt doorvoeren van processen de twee gebruikelijke focuspunten voor bouwbedrijven.

De toeleverende en de bouwende industrie heeft bevlogen academici nodig om nieuwe oplossingen te ontdekken, zodat zij zelf nieuwe wegen kan bewandelen. De jonge generatie van ingenieurs is handiger met informatica dan alle generaties voor hen. De academische wereld was altijd goed voor het opleiden van jonge ingenieurs. Maar de drie technische universiteiten(3TU) doen in de laatste decennia steeds meer onderzoek op hun bouwfaculteiten. Veel academische resultaten bereiken de industrie niet direct, maar komen via een omweg daar toch terecht. Indien er een directe dialoog ontstaat tussen academiaenindustrykunnen er veel meer uitvindingen en innovaties worden gedaan dan nu in de gescheiden werelden. Wordt het geen tijd dat academiaen industry zich meer van elkaar gaan aantrekken, dichter bij elkaar gaan komen? De meeste bouwhoogleraren staan traditioneel met één voet in de praktijk, met de andere voet in de universiteit, tussen de studenten en in het onderzoek. Zij kijken uit naar andere professionals met veel ervaring en energie om hen op den duur te vervangen. Oudere ingenieurs met een beetje teveel energie worden uitgenodigd om de academische wereld te verkennen. Door onderzoek te doen, door een dissertatie te schrijven, wellicht parttime, wellicht in eigen tijd. De huidige babyboomgeneratie gaat met pensioen en dan ontstaat er een groot gemis aan bevlogen academici, die grotendeels nu nog moet worden ingeleid en opgeleid. De industrie wordt uitgedaagd om mensen ter beschikking te stellen voor de academische wereld, die de brug tussen beide werelden kunnen slaan, bridging the gap. Er moet hersenruimte voldoende zijn om die overstap van industrynaar academia te maken. Bekende namen gingen u voor. Professionals die op latere leeftijd aan een dissertatie begonnen en niet meer ophielden te filosoferen en te schrijven: Mick Eekhout (39 jr), Just Renckens (57 jr), Jos Lichtenberg (51 jr), Wim Poelman (57 jr): hun voorbeelden verdienen navolging. Er zou een wolk van wetenschappelijkheid rondom de bouw gemaakt kunnen worden waardoor technische innovaties uit vele vlakken gestimuleerd kunnen worden en daarmee indirect het elan in de bouwkolom behouden blijft.

Hoogleraar productontwikkeling TU Delft en directeur Octatube

Reageer op dit artikel