artikel

Samen investeren in wonen en zorgen

bouwbreed

Willen wij onze steden leefbaar en de zorg op niveau houden, dan moet er het nodige gebeuren met de stedelijke inrichting: renovaties in de binnensteden, vernieuwing van zorginstellingen, aanpassingen op de toekomstige eisen van bewoners.

Ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen niet langer hun hand ophouden bij de overheid. Althans, niet als het gaat om investeringen in hun vastgoed. Stond de overheid tot voor kort garant voor het financiële risico van een nieuw gebouw of de inrichting van operatiekamers, tegenwoordig is de ziekenhuisdirectie niet alleen verantwoordelijk voor de verleende zorg maar ook voor het gebouw. Tegelijkertijd vergrijst de bevolking en daarmee verandert de zorgbehoefte. Nabijheid is het sleutelwoord. Net zoals de thuisverpleging krijgen ze de eerstelijnszorg van huisarts, tandarts en maatschappelijk werker het liefst in de wijk. Voor een poliklinische staarbehandeling gaat men liever niet met een taxi naar een bedrijventerrein. In de stad van morgen zijn dus meer zorgvoorzieningen nodig, slim geclusterd met het oog op ‘nabijheid’ en ‘efficiëntie’. Maar om de binnensteden leefbaar te houden, moet er veel meer gebeuren: kleine, onpraktische naoorlogse stadswoningen voldoen veelal niet aan de huidige eisen. Om van oude wijken plezierige en sociaal aanvaardbare buurten te maken, moeten gemeenten, woningbouwcorporaties en privé eigenaren dan ook ingrijpende renovaties doorvoeren. Er is echter één probleem: kijk je alleen naar zo’n wijk als woonfunctie, dan sluit de business case niet. Dit is dan ook de uitdaging: combineer het renoveren van binnensteden met het anders inrichten van de zorg. Als zorginstellingen, woningbouwcorporaties, banken en verzekeringsmaatschappijen elkaar weten te vinden, kunnen de verdiensten aan de zorgkant bijdragen aan de noodzakelijke onderbouwing van investeringen aan de vastgoedkant.Niet alleen de eigenaren van het vastgoed, maar ook de gemeenten kunnen geldstromen voor bouw en zorg met elkaar verbinden. Van oudsher staan overheidsbudgetten voor sociale innovatie en zorgverlening namelijk los van de budgetten voor wijkontwikkeling. Maar dankzij de decentralisatie van uitvoeringstaken op het gebied van zorg en ruimtelijke ordening zijn die nu op één en hetzelfde bord beland: dat van de gemeenten. Die hebben nu een enorme kans om woon- en zorgfuncties te verbeteren, in een gecombineerde opgave. Ook een enorme uitdaging om vanuit de kennis en wetenschapskant hieraan bij te dragen met financiële modellen, governance en proces-ideeën en natuurlijk slimme bouw- en renovatieconcepten.

Managing Director

Gebouwde Omgeving TNO

Reageer op dit artikel