artikel

Ondernemen in zwaar weer doe je niet alleen

bouwbreed

In de vastgoedsector staan veel ondernemers alleen aan het roer of met een klein managementteam. Komt de onderneming in financiële problemen, dan blijft aanvankelijk vaak de eigendom- en managementstructuur ongewijzigd.

In eerste instantie wordt gezocht naar versterking van de balans en het verhogen van liquiditeit. De maatregelen die worden genomen zijn onder andere de verkoop en het (terug) leasen/huren van bedrijfsmiddelen en het aanpassen van betalingstermijnen.

In veel situaties is echter een meer structurele aanpak noodzakelijk. Wordt het initiatief niet tijdig genomen door de ondernemer zelf, dan is het op later moment wel de financierende bank die ingrijpt. Een meer structurele oplossing is een investering van een derde in de vorm van vreemd of eigen vermogen of een algehele herfinanciering van de onderneming. In deze context vindt in veel gevallen ook een wijziging plaats in het management, wat overigens ook een tijdelijk karakter kan hebben. Een andere structurele aanpak is het overdragen van posities in projecten of van andere bedrijfsonderdelen.

Een investeerder doet er verstandig aan een kort, maar gedegen boekenonderzoek te doen om de kans te verkleinen dat de investering al snel verdwijnt in een bodemloze bouwput. Juist in tijden van crisis is het van belang om de financiële informatie op orde te hebben en helder te communiceren met de belangrijkste crediteuren van de onderneming.

In alle gevallen is het voor de betrokkenen raadzaam – tijdig – deskundige hulp in te roepen. Gespecialiseerde advocaten en notarissen kunnen in korte tijd praktische afspraken vastleggen op basis waarvan investeerders met vertrouwen meewerken aan de redding van een onderneming. Bovendien kan extern advies bewerkstelligen dat de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders wordt afgewend. Met zwaar weer ondernemen doe je immers niet alleen.

De financierende bank speelt een cruciale rol en heeft veelal een vetorecht ten aanzien van belangrijke wijzigingen in de onderneming, zeker ook in de vermogenspositie en in de eigendoms- en managementstructuur. Daarnaast heeft de bank veelal het recht op aanvullende zekerheden als de onderneming in zwaar weer komt, waarna het voor derden minder aantrekkelijk wordt om in de onderneming te investeren. Bovendien heeft (of neemt) de bank doorgaans het recht de feitelijke zeggenschap in de onderneming over te nemen. Het behoud van een goede relatie met de bank als belangrijkste crediteur is dan ook van essentieel belang.

Volgens het management worden faillissementen veroorzaakt door slechte economische omstandigheden; volgens curatoren door slecht management. In veel gevallen is het tijdig overgeven van het roer en het inschakelen van externe adviseurs het middel om stranding te voorkomen.

Arjen Mulderije is advocaat en partner in de sectie Corporate/M&A, Ariën van Heesen is kandidaat-notaris beiden bij Boekel De Nerée,

Amsterdam

Reageer op dit artikel