artikel

Maak werk lichter voor werknemer

bouwbreed

Het werk lichter maken kost tijd en geld, maar het inverdieneffect is groot, betoogt Jan Warning. ln de toekomst profiteren bedrijven die in arbeidsomstandigheden hebben geïnvesteerd, in grote mate van de fitheid van hun personeel.

“Mooi werk”, zegt de metselaar als ik een praatje met hem maak. We staan op de steigers van een nieuwbouwproject in Amsterdam. De man is tevreden met zijn vak en vindt dat hij letterlijk een steentje bijdraagt aan mooie gebouwen. Ik vraag waarom hij niet opgehoogd metselt. “Nee, dat is hier niet mogelijk”, zegt hij. De man gaat snel door met meters maken.

Misschien had ik moeten vragen of hij wel eens pijn in zijn rug heeft. Want vier op de tien metselaars heeft regelmatig klachten aan de onderrug. En volgens het merendeel van de betrokkenen zijn deze klachten ontstaan of verergerd door het werk.

Nieuwe werkmethoden

Er zijn in de loop der tijd wel degelijk nieuwe werkmethoden ontwikkeld om het werk minder belastend te maken. Zoals met opgehoogd metselen. Hierbij hoeft de metselaar niet te bukken om de stenen en de specie te pakken. Of het mechanisch transport van materialen. En er is een speciale ergonomische troffel ontwikkeld om de belasting op de pols te verminderen.

De mate waarin deze werkmethoden worden toegepast, verschilt sterk. Ongeveer 40 procent van de metselaars werkt vaak of altijd met deze hulpmiddelen. Maar een even grote groep doet dit nooit of slechts af en toe. De meest genoemde reden waarom hulpmiddelen niet worden gebruikt, is dat ze op de bouwplaats niet aanwezig zijn.

Er zijn in de bedrijfstak veel machines, transportmiddelen en apparaten beschikbaar die het bouwplaatspersoneel het zware werk uit handen nemen. Ze worden in het jargon arbovriendelijke hulpmiddelen genoemd. Het gebruik bevordert een goede fysieke gezondheid. Werknemers die hulpmiddelen gebruiken hebben een beter werkvermogen en minder klachten.

Onder het motto ‘Lichter Werk(t)’ voert Arbouw samen met sociale partners campagne om meer bekendheid aan de arbovriendelijke hulpmiddelen te geven. Lichter werk(t) is een campagne met alles erop en eraan: een website (www.lichterwerkt.nl), een direct-mailactie en radiospotjes. Toch is het enthousiasme in de bedrijfstak om gebruik te maken van deze informatie over hulpmiddelen nog niet overweldigend. Veel bedrijven zeggen er geen tijd of belangstelling voor te hebben. Anderzijds vinden de bedrijven het wel goed dat er een campagne is. In de woorden van een ondernemer: “Als het werk lichter kan, moet je het ook doen.”

Het is een merkwaardige paradox. Zowel werkgevers als werknemers vinden het belangrijk om het werk lichter te maken. Alleen nu even niet. Toegegeven, vanwege de economische crisis hebben de ondernemers momenteel zeer veel aan hun hoofd. Het werk lichter maken kost nu eenmaal tijd en geld. Toch is het inverdieneffect van die investeringen groot. In de toekomst profiteren de bedrijven die in de arbeidsomstandigheden hebben geïnvesteerd, in grote mate van de fitheid van hun personeel.

Het is ook belangrijk om het invoeren van hulpmiddelen niet te zien als het leren van een nieuw kunstje. Wanneer je altijd met de traditionele troffel hebt gewerkt, kan de ergonomische troffel echt even wennen zijn. Het opgehoogd metselen vereist dat het werk op een andere manier wordt geor-ganiseerd. Met het invoeren van mechanisch transport gaan de nodige investeringen gemoeid.

Zijn die extra inspanningen eigenlijk wel nodig, want het gaat toch altijd goed? Dat denken ook veel werknemers. Metselaars bijvoorbeeld geven hun werkvermogen gemiddeld een ‘7’. Dat is ruim voldoende. Er lijkt dus geen reden om te veranderen.

Maar anderzijds zegt bijna de helft dat de lichamelijke klachten problemen geven in de uitvoering van het werk.

Beperkingen

De conclusie kan niet anders zijn dat veel werknemers voldoende signalen krijgen dat er vaker een hulpmiddel moet worden gebruikt, maar dat men de beperkingen weet te maskeren. Het campagneteam van Arbouw wil daarom nog meer urgentie uitdragen. Richting werkgevers én werknemers. Wie nu investeert, verzekert zich van een goede toekomst. Wie niet investeert, betaalt op termijn alsnog de rekening.

Directeur Arbouw

Harderwijk

www.lichterwerkt.nl

Reageer op dit artikel