artikel

Communicatie ondergronds bouwen

bouwbreed Premium

Afwegingskader ondergronds vs. bovengronds bouwen, zo heet het COB-cahier dat ik onlangs van het kenniscentrum ontving.

 De publicatie is het resultaat van het eerste Diner van de Ondergrond en zal de komende maanden worden uitgewerkt in een werkprogramma. Volgend jaar moet het afwegingskader klaar zijn.

Communicatie speelt een belangrijke rol, zo wordt betoogd. Burgers en bestuurders moeten begrijpelijke boodschappen aangereikt krijgen. Het cahier geeft daarvoor al veel basismateriaal: scherpe inzichten, praktijkvoorbeelden en frisse ideeën over hoe het anders en beter kan.

Die hoge kwaliteit zie je vaak bij kennisorganisaties. Ze zijn ook bijna altijd uitstekend in staat om de eigen achterban, het eigen netwerk goed te informeren, via symposia, vakbladen en eigen magazines. Toch is er één maar: het bereiken van die burgers en bestuurders blijft lastig. Het siert het COB dat die bottleneck al in deze vroege fase wordt onderkend.

Juist bij onderwerpen waar techniek een belangrijke rol speelt, worden burgers en bestuurders vaak ‘vergeten’. Het struikelblok is de noodzakelijke vertaalslag, de bewerking die nodig is om informatie in de belevingswereld van niet-‘vakgenoten’ binnen te laten dringen. Zoals je een Nederlandse tekst ook in het Engels moet vertalen voor een Engelsman.

Hoe minder men gewend is om buiten de eigen kring te communiceren, hoe minder goed het lukt en hoe meer er op de eigen achterban wordt gefocust. Die cirkel moet en kan doorbroken worden. Publieksmedia spelen daarin een grote rol. Eén artikel in De Telegraafof een interview op Radio 1 doet vaak meer dan tien symposia, diners of artikelen in vakbladen. Natuurlijk moeten ze worden geschreven, gehouden en georganiseerd – daar gist de kennis, daar rijpen de inzichten. Maar ze zijn niet het eindstation, maar slechts het vertrekpunt voor het bereiken van ‘eindgebruikers’ en beslissers.

Kennis is pas echt van waarde als juist ook die overige stakeholders haar omarmen en niet alleen de eigen parochie.

Directeur De Boer Communicatie – techniek & wetenschap

Amsterdam

Reageer op dit artikel