artikel

Column NLingenieurs: Er gloort licht aan het einde van de tunnel

bouwbreed

Er is de laatste tijd veel commotie rondom autosnelwegtunnels. Tunnels zijn kostbaar maar lossen ook een belangrijk verkeersprobleem op of verminderen overlast. Tunnels moeten voldoen aan strenge veiligheidseisen. Met name de bestuurlijke overeenstemming over deze eisen zorgt voor de nodige commotie.

Ingenieursbureaus zijn vaak al in het voortraject betrokken bij tunnelprojecten. We zien dat juist in die fase nog veel kan worden verbeterd. Wat bijvoorbeeld nogal eens voorkomt, is dat er met de diverse stakeholders wel over de keuze voor een tunnel wordt gesproken, maar dat de veiligheidscondities pas in de loop van het traject nader worden vastgesteld. Dat is zoiets als een reis plannen, waarbij de eindbestemming pas wordt aangekondigd wanneer u reeds in de lucht zit. De kans is aanzienlijk dat u dan niet de juiste eindbestemming bereikt.

Dat was voor de NLingenieurs, Bouwend Nederland en Uneto-VNI aanleiding om Rijkswaterstaat en de landelijk tunnelregisseur de helpende hand te bieden.

Ikzelf ben ruim een jaar lang, samen met andere betrokken marktpartijen, intensief met deze problematiek bezig geweest. En het resultaat mag er zijn. Volgende week wordt het tunnelconvenant ondertekend. De essentie hiervan is: specificeer de vraag zo duidelijk mogelijk en maak gebruik van standaardisatie waar mogelijk; pas ontwerp en uitvoering toe in de aanbesteding; betrek stakeholders in een vroegtijdig stadium.

Iedereen weet wat hem of haar te doen staat. Het is nu zaak om alle relevante stakeholders hierover goed te informeren en de communicatielijnen open te houden. Daarmee verwacht ik dat het politieke en bestuurlijke gekrakeel snel verdwenen zal zijn.

Ik ben ervan overtuigd dat Nederland door deze unieke samenwerking weer toonaangevend zal zijn met state of the arttunnels zowel qua ontwerp, bouw, installaties en beheer.

Ir. Paul Oortwijn

Directeur NLingenieurs

Reageer op dit artikel