artikel

Vakgilde

bouwbreed Premium

Eerst even een maatschappelijke dwaling repareren: “We zuchten niet onder een economische crisis, maar gaan gekromd onder een zware culturele depressie”. Er is poen genoeg, maar de wijze hoe er mee wordt omgegaan deugt niet. Illustratief hiervoor is het feit dat het creëren van faalkosten in de bouw belangrijker lijkt te zijn dan betrokkenheid en […]

Eerst even een maatschappelijke dwaling repareren: “We zuchten niet onder een economische crisis, maar gaan gekromd onder een zware culturele depressie”. Er is poen genoeg, maar de wijze hoe er mee wordt omgegaan deugt niet. Illustratief hiervoor is het feit dat het creëren van faalkosten in de bouw belangrijker lijkt te zijn dan betrokkenheid en vakwerk die schoonheid en zingeving scheppen. Maar ja, een klootjesvolk dat liever zijn eurocentjes uitgeeft aan een weekje all inclusive Turks strandzand in plaats van aan een welgevallige voordeur die zorgvuldig is geproportioneerd, verdient niet beter. De verkwanseling van de beschaving is begonnen met een falende overheid die zelf al jaren het verkeerde voorbeeld geeft en zich laat sturen door een te dominante vorm van economisch denken. Zo is bijvoorbeeld middels een doorgeschoten liberale ‘marktwerking’ de energievoorziening, het openbare vervoer en de post versjacherd en als we niet oppassen binnenkort ook het beroepsonderwijs. Dat wat daar nog van over is dreigt met behulp van forse overheidssteun in handen te vallen van de flexvleesmarkt. Een virtuele arbeidsbemiddelaar, ‘Vakgilde’ genaamd, heeft zich verbonden aan de kneusjespoel met de ‘gouden handjes’, beter bekend als ‘het vmbo-vakcollege’. Dit publiek-private initiatief, waarin het beursgenoteerde USG People NV een belangrijke rol schijnt te spelen, pretendeert ten onrechte de herintroductie van de ambachtsscholen te realiseren. Blijkbaar is het succes van de regionale opleidingsbedrijven binnen de bouw en infra, niet aan hun waarneming ontsnapt, waardoor deze vrije jongens zich ook op de markt van het opleidend uitzendwezen gaan begeven. Hoewel de samenwerkingsverbanden van aannemers ook niet vies zijn van commerciële activiteiten, weten ze wel waarover het gaat en hebben in goede en slechte tijden hun nuttigheid bewezen. Thans lijkt het er echter op dat hun belangen via een verdeel- en heerspolitiek, worden verpatst door hun eigen bestuurlijke achterban die blijkbaar gevoelig is voor titels zoals ‘Gezel’ en ‘Meester’. Je kunt van een huismus geen kanarie maken; ook al spuit je die geel hij zal nooit zo mooi gaan zingen. Deze metafoor is ook van toepassing op het fenomeen ‘Vakgilde’, een misleidende vorm van online community waar de bedrijfstak zich afzijdig van moet houden.

Algemeen directeur Techniekhuys

Reageer op dit artikel