artikel

Goed inkopen begint met beter inzicht

bouwbreed

Gemiddeld wordt ruim de helft tot twee derde van de totale omzet van een bouwbedrijf uitbesteed aan inkoop. Inkoop beïnvloedt het resultaat van een onderneming dus fundamenteel. Zowel positief als negatief. John Tros en Pieter van der Zwet vragen zich af of deze enorme potentie van het verschil dat inkoop kan maken voldoende aandacht krijgt? […]

Gemiddeld wordt ruim de helft tot twee derde van de totale omzet van een bouwbedrijf uitbesteed aan inkoop. Inkoop beïnvloedt het resultaat van een onderneming dus fundamenteel. Zowel positief als negatief. John Tros en Pieter van der Zwet vragen zich af of deze enorme potentie van het verschil dat inkoop kan maken voldoende aandacht krijgt?

Kwalitatief hoogwaardige inkoop heeft niet alleen effect op de reductie van kosten, maar juist ook op het leveren van toegevoegde waarde en het winnen van omzet. Optimale inzet van de kennis en kunde van toeleveranciers maakt het eindproduct immers beter en zorgt ervoor dat je je kunt differentiëren in de markt. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Inkoop beïnvloedt zowel de bottomlineals detopline!

Effectief sturen op inkoop begint onder meer met inzicht. Inzicht in de aard en omvang van de kosten die worden gemaakt en wie de meest belangrijke leveranciers zijn. Weet je wat je koopt, wat je betaalt, hoe leveranciers presteren en in welke mate bestaande contracten worden nageleefd?

Verbeterd

Onze ervaringen in de sector laten zien dat dit inzicht sterk kan worden verbeterd. Zowel op centraal als op decentraal niveau is niet binnen een half uur uit de systemen te halen aan welke categorie welke kosten worden gemaakt. Bovendien kunnen leveranciers sterker aan de strategische doelstellingen van een onderneming worden verbonden. Door ze te committeren aan je hogere doelen en must winopdrachten kan op precies de juiste punten het beste uit je leveranciers worden gehaald. Zo kunnen leveranciers nadrukkelijker worden verbonden met de innovatie-, risico- en duurzaamheidsagenda van de onderneming en veel meer worden uitgedaagd met de langere termijn mee te denken.

Daarbij zit in het decentrale karakter van veel bouworganisaties de grootste uitdaging. Inzicht in het decentrale inkoopproces is immers nog lastiger. Bovendien vraagt de waan van de dag in het bouwproces dat de beslissingsbevoegdheid laag in de organisatie ligt en snel kan worden gehandeld. In onze visie wordt dit argument echter te gemakkelijk gebruikt.

Gemakzucht

Er is lang niet altijd een goede reden om af te wijken van professionele inkoopstandaarden die voor de hele organisatie, bijvoorbeeld rondom de inrichting van het tenderproces of de naleving van raamcontracten, gelden. Afwijken van de norm is dan eerder gemakzucht dan een weloverwogen keuze. Bovendien kan met meer centraal inzicht beter geprofiteerd worden van omvang voordelen. Onze ervaring is dat als je het inkoopproces beter regisseert je uiteindelijk uit een rijker aanbod meer te kiezen hebt en een betere kans hebt om opdrachten te winnen. Dit begint bij jezelf, niet bij de leverancier.

Respectievelijk advisory partner en associate partner bij KPMG

Reageer op dit artikel