artikel

Duurzaamheid energie veiligheid Tijd van vrijblijvendheid in energiebeleid is voorbij

bouwbreed

Afgelopen maandag mocht een keur aan partijen Jeroen van der Veer, als voorzitter van het Topteam Energie, toespreken. Ook NLingenieurs heeft dit bij monde van haar voorzitter Ed Nijpels gedaan. De partijen mochten aangeven ‘wat de Nederlandse overheid moet doen en laten’ om het energiebeleid te laten slagen.

Met de ramp rond de kerncentrale in Japan en de onlusten in het Midden-Oosten wordt wederom duidelijk dat de kwetsbaarheid van onze energievoorziening zeer groot is. Een verdere inzet op fossiele brandstoffen is een doodlopende weg. Nederland zal vol moeten inzetten op vraagreductie, verduurzaming en hernieuwbare energie.

Het onzekere aanbod van fossiele brandstoffen uit zich in de wisselende, maar oplopende prijzen aan de pomp en straks nog meer in de energierekening van Henk en Ingrid. De totale energiekosten voor een modaal huishouden zijn in tien jaar tijd opgelopen naar 8 procent van het besteedbaar inkomen. De verwachting is dat het vrij snel boven de 10 procent zal komen te liggen. En dan hebben we het over het modale inkomen. Geen salarisverhoging kan hier tegenop. Het roer moet rigoureus om en wel vanaf vandaag. Het moment dat we niet meer anders kunnen, komt steeds dichterbij. Wij hebben aan het Topteam aangegeven dat de overheid:

1.energiebesparing topprioriteit moet geven. De tijd van vrijwilligheid en vrijblijvendheid is voorbij, een verplicht energie-label is nodig.

2. vol moet inzetten op de transitie naar duurzame, hernieuwbare energie. Het dominante denken in aanbod van energie uit eindige fossiele brandstoffen en kernenergie moet stoppen.

Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden, de Nederlandse ingenieursbureaus kunnen de overheid bijstaan in de transitie naar een hernieuwbare energievoorziening. Op deze wijze zijn we er van verzekerd dat we in de toekomst het milieu én onze huidige welvaart kunnen behouden. Henk en Ingrid hoeven dan niet op een houtje te bijten omdat al hun inkomen opgaat aan energie.

Voorzitter Commissie Bouw, Industrie en Energie NLingenieurs

Reageer op dit artikel