artikel

Droge overtoom als alternatieve schutsluis

bouwbreed

Als alternatief voor de verplaatsing van boten via schutsluizen heeft Arcadis de droge overtoom ontwikkeld. Het is een variant op het mechanisme van weleer, waarmee boten over dijken en dammen werden getild.

Bij de droge overtoom vaart de boot in een mobiele botenbok, die door middel van een lift aan één zijde onder water is gebracht. Zodra de lift omhoog gaat, neemt de bok (cradle) automatisch de vorm van de romp van de boot aan. Boven aangekomen rijdt de bok over een hellingbaan naar de overkant, waar een tweede lift de bok met de boot weer in het water laat zakken. Dit systeem werkt volautomatisch en in twee richtingen.

De gedachte achter het idee van het ingenieursbureau is dat op veel plaatsen in Nederland menging van verschillende watersoorten onwenselijk is. Dat is in sluizen onvermijdelijk. Ook kennen dergelijke kunstwerken doorgaans een beperkte capaciteit en zijn de beheerskosten hoog. De overtoom, waarvan vele varianten denkbaar zijn, zou investeringen vergen van een half miljoen tot 3 miljoen euro. De operationele kosten zouden laag kunnen zijn, doordat geen bemanning nodig is.

Concreet heeft Arcadis voor de schutsluis in de N523 een droge overtoom ontworpen. Hier moet het voedselrijke water van De Vecht gescheiden blijven van kwelwater afkomstig van de Loosdrechtse Plassen. In het gebied is de recreatievaart van groot economisch belang, terwijl de passagemogelijkheden van de sluizen beperkt zijn.

Files

Daarnaast hebben de ontwerpers een grote overtoom gemaakt voor de kruising van De Vecht met de A1 bij Muiden. Het bouwwerk heeft een overbrugging van 50 meter en is voor het automatische vervoer van de cradlesover en weer voorzien van een dubbel spoor. Deze droge overtoom zou een totale investering vergen van circa 3 miljoen euro. Groot voordeel is dat de files op de A1 vanwege de openstaande brug voorbij zijn.

De droge overtoom is één van de nominaties voor de Waterinnovatieprijs van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht die later deze maand wordt uitgereikt.

Reageer op dit artikel