artikel

Donner als autoriteit

bouwbreed Premium

Er schijnt geen woonautoriteit te komen. En dat is maar goed ook. Een tijdje dachten woningcorporaties dat het beter was om door een woonautoriteit te worden gebeten dan door de minister, maar intussen ziet Den Haag zelf niets meer in zo’n autoriteit. Donner blijft dus zelf op de winkel passen. En volgens mij is dat […]

Er schijnt geen woonautoriteit te komen. En dat is maar goed ook. Een tijdje dachten woningcorporaties dat het beter was om door een woonautoriteit te worden gebeten dan door de minister, maar intussen ziet Den Haag zelf niets meer in zo’n autoriteit. Donner blijft dus zelf op de winkel passen. En volgens mij is dat zo slecht nog niet. Dit kabinet zal de richting van het beleid willen bepalen. Ruimte willen bieden aan steden en regio’s. Die vervolgens rekenschap afleggen over de behaalde resultaten. Ook voor corporaties is dit een aantrekkelijk perspectief, omdat het lokale en regionale speelveld centraal staat. De legitimiteit van het handelen van corporaties zal namelijk op dat niveau gezocht moeten worden. Als corporaties immers daar hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en excellent presteren als dienstverleners dan is er geen woonautoriteit nodig en is het financieel toezicht van het Centraal Fonds Volkshuisvesting toereikend. Dan resteert alleen nog de situatie waarin corporaties slecht presteren. Wat moet er dan? Natuurlijk is de eerste verdedigingslinie die van het interne toezicht. Commissarissen moeten hun rol voortreffelijk spelen. Maar wat als dat niet zo werkt? Als corporatiedirecteuren zich willens en wetens vertillen aan te grote projecten en rare avonturen en de commissarissen dat toestaan, dan is het primair de sector zelf die de kat de bel aan moet binden. Melden dus! Waar? Bij Donner en Calon. Tegelijkertijd. Want er zijn dan twee acties nodig. Donner neemt een corporatie zijn toelating af en plaatst de corporatie onder curatele. En Calon organiseert de uitverkoop van het bezit van die corporatie onder goed functionerende corporaties.

Adviseur Andersson Elffers Felix

Reageer op dit artikel