artikel

De lefgozers

bouwbreed

Het kabinet heeft ongetwijfeld lef. Neem bijvoorbeeld de baas van het paardenspul, Mark Rutte. Hij waarschuwt voor te veel optimisme over de nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau.

Als een ware ongelovige Thomas roept hij:”eerst zien dan geloven dat de economische groei structureel wat hoger uit zal vallen en de daling van het financieringstekort sneller zal gaan.” Zijn reactie is begrijpelijk. Kamerleden zullen maar al te snel gaan pleiten voor minder bezuinigen. Staatssecretaris Paul de Krom maakt het bonter door de kritiek van de internationale werk organisatie (ILO) op de WIA naast zich neer te leggen. Die vindt de grens van 35 procent arbeidsongeschiktheid waarboven pas een uitkering verkregen kan krijgen, in strijd met verdragen. Onzin, vindt De Krom, want de WIA is tot stand gekomen in samenspraak met sociale partners. Een kromme redenering.

Ronduit gevaarlijk is de mening van Jan Kees de Jager over de ontheffing van vergunningen voor financiële instellingen. De procedure wil ‘s lands penningmeester versimpelen omdat er nu te weinig gebruik van wordt gemaakt. Als dat waar is, waarom zou je dan versimpelen. De Jager verwacht niet dat er meer gebruik van gemaakt gaat worden. Met de financiële crisis in het achterhoofd past hierover een zucht van verlichting. Gek genoeg heeft hij het in schriftelijke stukken over tien per jaar. Je moet maar lef hebben. Peter Berdowski van Boskalis heeft dan ook gelijk als hij zegt dat het kabinet lef moet tonen, maar dan wel op een andere manier. Volgens de baggerbaas staan exporterende bedrijven met de handen op de rug bij gebrek aan steun van de overheid. Die moet op zijn minst zorgen dat exportkredieten makkelijker en sneller ingezet kunnen worden.

Het is bepaald geen geheim dat de bouw nog steeds zucht onder de gevolgen van de financiële crisis. Daar hoor je dit kabinet van lefgozers niet over. In Noord-Korea weten ze wel raad met bewindslieden die het niet goed doen. Daar is net weer de voormalige minister van Spoorzaken gesneefd voor het vuurpeloton omdat hij verantwoordelijk is gehouden voor een explosie in een treinstation. Dat gaat iets te ver voor Nederland, maar geen belastingbetaler zal het erg vinden als disfunctionerende bewindslieden gestraft worden door hen geen wachtgeld meer te geven. Dat zou ook goed in het kabinetsbeleid passen.

Reageer op dit artikel