artikel

De eendimensionalen

bouwbreed

De grote roerganger Mao baalde er als een stekker van dat vogels zaden en gewassen opaten die bestemd waren voor de bevolking. De oplossing was simpel: kill the birds. Vervolgens kreeg het land te maken met insectenplagen, omdat de niet meer aanwezige vogels de insecten niet meer in toom hielden. Geen nood, spuit over het […]

De grote roerganger Mao baalde er als een stekker van dat vogels zaden en gewassen opaten die bestemd waren voor de bevolking. De oplossing was simpel: kill the birds. Vervolgens kreeg het land te maken met insectenplagen, omdat de niet meer aanwezige vogels de insecten niet meer in toom hielden. Geen nood, spuit over het hele land DDT. Dat leverde uiteraard een milieuramp op. Kortom, de meest extreme vorm van eendimensionaal denken is hier zichtbaar.

Het verhaal doemt op als je ziet hoe het kabinet-Rutte opereert. Eendimensionaal gericht op de financiën. Natuur? Dat is een kostenpost waar geen geld voor is. Onderwijs? Bezuinigen op speciaal onderwijs en beroepsonderwijs, want dat zijn slechts kostenposten.

En het liefst ook maar op wetenschappelijk onderwijs. Want het is vreselijk lastig als 79 hoogleraren je verwijten dat je geen visie hebt. Hoewel, je kunt altijd roepen dat 2420 hoogleraren het wel met je eens zijn. Wie niet tegen is, is voor, wisten ze tijdens de Franse revolutie al.

Dat bij de bezuinigingen op natuur ons land in aanvaring dreigt te komen met de Europese Unie? Die kost alleen maar geld, weg met de EU.

Wat dat betreft is Silvio Berlusconi slimmer. Die zit vreselijk omhoog met de rechtszaken die tegen hem lopen dan wel dreigen. Dus laat hij wetten aannemen die hem moeten beschermen. Die worden vervolgens door het Italiaanse Constitutionele Hof weer van tafel geveegd. Maar intussen verstrijkt de tijd en zijn Silvio’s misdaden verjaard. Dat is op zijn minst tweedimensionaal denken.

Intussen zal Rutte er wel achtergekomen zijn dat het met een minderheidskabinet toch wat ingewikkelder regeren is dan hij dacht. Het gemor onder het stemvee en ander tuig neemt hand over hand toe. De eerste maatregelen zijn inmiddels al uitgesteld, zoals de langstudeerboete voor studenten en het rugzakje voor moeilijk lerenden. Op andere fronten – buitenlandbeleid, zorg en de verzorgingsstaat – heeft hij rekening te houden met een onwillige partij Wilders, die als een ware socialist op de bres springt voor de kansarmen in de samenleving. De kans dat er met dit kabinet werkelijk iets gebeurt in ons land, wordt derhalve hoe langer hoe geringer.

Gelukkig hebben we de provincies nog. Die springen in het gat dat het kabinet laat liggen. Er zijn toch nog driedimensionaal denkenden.

Reageer op dit artikel