artikel

Commentaar / Binnenstedelijk

bouwbreed

Binnenstedelijke bouw komt moeizaam van de grond. Complexe procedures en hoge kosten zetten het rendement onder druk.

Beschikbare binnenstedelijke (heront-wikkelings)locaties blijven onbenut zolang bouwpartijen de voorkeur geven aan eenvoudiger te organiseren werken op uitleglocaties. Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol zal zich als voorstander van meer binnenstedelijke bouw gesteund voelen door de bevindingen van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Zij gaf de opdracht voor het EIB-rapport over maatschappelijke kosten en baten van binnenstedelijk bouwen versus die van bouwen op maagdelijk terrein. De conclusie: binnenstedelijk bouwen kan goedkoper.Plannen zijn onnodig duur gemaakt. Dat hindert vooral gecompliceerde herontwikkelingen, zoals die van bedrijfsterreinen en spooremplacementen. Complex, maar voor de ontwikkeling van stedelijke kwaliteit vaak welkom.

Generieke bouweisen kunnen in een aantal gevallen prima worden gemist. Een wat steilere trap, zoals in oude panden wel vaker voorkomt, is niet altijd bezwaarlijk. Parkeren op eigen terrein hoeft ook niet per se. Dat is logischer in buitenwijken. Mensen in binnensteden hebben minder behoefte aan een eigen auto. Zonder de verplichte parkeergarage kan hun woning zo tienduizenden euro’s goedkoper uitvallen. Wie toch wil parkeren, kan terecht in commerciële garages.Dogmatisch vasthouden aan een substantieel percentage sociale huur kan eveneens funest zijn voor een sluitende begroting. Als goedkoper bouwen haalbaar is zonder belangrijk kwaliteitsverlies, knelt de sociale-huureis al minder. Als tevens de sociale sector meer aandacht krijgt voor de verhouding tussen prijs en geboden woning, is het nog eenvoudiger.Het Bouwbesluit ‘flexibiliseren’, zoals het EIB bepleit, lijkt moeizaam en tijdrovend. Wellicht is het beter dat – bijvoorbeeld het Rijk – vrijstellingen kan verlenen op onderdelen als de kwaliteit van het geheel toch voldoet.Het scheelt allemaal op projectniveau. Maatschappelijke kosten en baten worden vooral elders verrekend.

Reageer op dit artikel