artikel

Bouw met elkaar je eigen huis

bouwbreed

Met de nieuwe hausse in collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo) voor starters lijkt de oude slogan ‘Samen voor Ons Eigen’ van de Tegenpartij te herleven. Een groep starters die samen een cpo aangaan hebben geen hoogdravende wensen, het gaat de starters-cpo vooral om het inkoopvoordeel. Gemeenten kunnen volgens Hans Middendorp hun voordeel doen met dit gegeven. […]

Met de nieuwe hausse in collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo) voor starters lijkt de oude slogan ‘Samen voor Ons Eigen’ van de Tegenpartij te herleven. Een groep starters die samen een cpo aangaan hebben geen hoogdravende wensen, het gaat de starters-cpo vooral om het inkoopvoordeel. Gemeenten kunnen volgens Hans Middendorp hun voordeel doen met dit gegeven.

Wat starters willen, is een huis dat ze kunnen betalen. Of nog preciezer: een huis waarvoor ze een hypotheek kunen krijgen. ‘Gewoon’ een rijtjeshuis met tuin bevalt de meeste starters uitstekend; het hoeft allemaal niet zo architectonisch hoogdravend. Ik heb een voorzitter van zo’n starters-cpo laatst horen zeggen: “we willen gewoon zo veel mogelijk vierkante meters voor ons geld.”

De penningmeester van diezelfde starters-cpo voegde daaraan toe: “Als starters-cpo hebben we bij de gemeente nog een leuke korting bedongen. Verder drukken we de kosten, door de aannemer alleen het casco te laten bouwen en de afbouw doen de bewoners zelf. Opties zoals een uitbouw of een dakkapel komen later wel.”

Op de vraag of er nog iets werd gerealiseerd vanuit de cpo op het gebied van de inrichting van de buitenruimte of in de sfeer van duurzaamheid was het antwoord ontkennend: “daar hebben we het wel over gehad, maar voor ons was een zo laag mogelijke prijs het belangrijkste.”

Kostenbesparing

Voor starters – eind twintig jaar of begin dertig – op de woningmarkt is ‘prijs’ het verbindende thema. Vroeger ontvingen starters een enorme subsidie bij de aankoop van een premie A-woning. In de huidige tijd organiseren starters zich in een cpo met het oog op kostenbesparing, met als doel om de projectontwikkelaar uit te sluiten. Niet zozeer om gezamenlijk een woondroom te realiseren, maar omdat zelf de eigen woning bouwen vaak tussen de 15 en 40 procent goedkoper uitpakt dan het uitzoeken van een kant-en-klare woning bij een projectontwikkelaar. Het gaat om het inkoopvoordeel: ‘Samen voor ons Eigen’!

Architecten en stedenbouwkundigen moeten dan ook accepteren dat deze starter-cpo’s geen geld overhebben voor een gezamenlijke binnentuin of een andere collectieve voorziening. Of zoals een professionele cpo-begeleider het uitdrukt: “als de huizen eenmaal vorm beginnen te krijgen, dan zie je toch dat het groepsaspect wat naar de achtergrond gaat.”

Wanneer je als gemeente cpo wilt faciliteren, moet je dus scherp voor ogen hebben om wat voor soort cpo het gaat. Een starters-cpo als kostenbesparende constructie heeft een heel andere insteek dan een meer ideële cpo die zich bijvoorbeeld richt op het gezamenlijke beheer van de ecologische binnentuin, het realiseren van energieneutrale huizen met zonnecollectoren of het gebruik van grijs water. De cpo ‘ecologische aardewoningen’ wil zelfs volledig milieuneutraal zijn waarbij watervoorziening en afvalwaterzuivering in eigen beheer gebeurt (‘Hoofdaannemer ontbreekt bij bouw aardewoningen’, Cobouw 16 maart). Uiteraard hangt het faciliteren van een bepaalde cpo ook af van de belangen van de gemeente: grond uitgeven tegen de hoogste prijs of juist starters behouden? Want buiten de Randstad neemt de bevolkingsdaling de komende jaren flink toe. De huizenprijzen zakken te langzaam, waardoor veel huizen erg lang leeg blijven staan. Voeg daarbij nog de ontgroening. Jongeren keren vaak niet terug naar hun geboortedorp waardoor deze nog sneller vergrijzen. Met een starters-cpo kun je als gemeente de sociale gevolgen van een krimpende bevolking enigszins verzachten. Zo mochten starters in Waalwijk bij oprichting van de cpo bijvoorbeeld niet ouder zijn dan dertig jaar. Op die manier blijft de basisschool voor de komende jaren verzekerd van nieuwe leerlingen.

Business consultant Ruimtelijke Ontwikkeling bij Balance – Advies, Projecten, Interim

www.balance.nl

www.waalwijk.nl/Pub/Home/Wonen/Bouwen-en-wonen/Samen-je-eigen-huis-bouwen-(cpo)

Reageer op dit artikel